• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
RELATIO FINALIS - SYNODE 2015
DEEL 3  -  DE ZENDING VAN HET GEZIN

DEEL 3 - De zending van het gezin

Vanaf het begin van de geschiedenis is God ten opzichte van zijn kinderen gul geweest met zijn liefde Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 2, zodat zij de volheid van leven in Jezus Christus hebben kunnen krijgen. Vgl. Joh. 10, 10 Door middel van de christelijke initiatiesacramenten nodigt God de gezinnen uit dit leven binnen te gaan, het te verkondigen en het mee te delen aan anderen. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 41 Zoals paus Franciscus ons met kracht in herinnering brengt, strekt de zending van het gezin zich altijd buiten in de dienst aan onze broeders en zusters uit.  Het is de zending van de Kerk waaraan elk gezin geroepen is op een unieke en bevoorrechte wijze deel te nemen. “Krachtens het ontvangen doopsel is ieder lid van het Volk van God missionaire leerling geworden”. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 120 In heel de wereld kunnen wij in de werkelijkheid van de gezinnen heel veel geluk en vreugde zien, maar ook heel veel lijden en angst. Wij willen naar deze werkelijkheid kijken met de ogen waarmee ook Christus ernaar keek, toen Hij rondliep onder de mensen van zijn tijd. Onze houding wil die van nederig begrip zijn. Ons verlangen is elk gezin en alle gezinnen te begeleiden, opdat zij de beste weg ontdekken om de moeilijkheden die zij op hun weg tegenkomen, te overwinnen. Het Evangelie is ook altijd een teken van tegenspraak. De Kerk vergeet nooit dat het paasmysterie centraal staat in de Blijde Boodschap die wij verkondigen. Zij wil de gezinnen helpen het kruis te erkennen en te aanvaarden, wanneer het voor hen verschijnt, opdat zij het met Christus kunnen dragen naar de vreugde van de verrijzenis. Dit werk vraagt om “een nieuwe pastorale opzet die de zaken niet kan laten zoals ze nu zijn”. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 25 De bekering raakt vervolgens de stijl en de taal ervan ten diepste. Het is noodzakelijk een taal te bezigen die betekenisvol is. De verkondiging moet doen ervaren dat het evangelie van het gezin een antwoord is op de diepste verwachtingen van de menselijke persoon: op zijn waardigheid en de volle verwezenlijking in wederkerigheid, gemeenschap en vruchtbaarheid. Het gaat er niet alleen om een normenstelsel te presenteren, maar de genade te verkondigen die het vermogen schenkt om de zegeningen van het gezin te beleven. De overdracht van het geloof maakt vandaag meer dan ooit een taal noodzakelijk die in staat is allen, in het bijzonder de jongeren, te bereiken om de schoonheid van de gezinsliefde mee te delen en de betekenis te doen begrijpen van termen als gave, huwelijksliefde, trouw, vruchtbaarheid, het doorgeven van het leven. De behoefte aan een nieuwe en meer aangepaste taal doet zich vooral voor op het ogenblik dat kinderen en adolescenten worden ingeleid in het thema van de seksualiteit. Veel ouders en veel personen die werkzaam zijn in de pastoraal, hebben moeite met het vinden van een juist en tegelijkertijd respectvol taalgebruik dat de aard van de biologische seksualiteit verbindt met de complementariteit die zich wederzijds verrijkt met de vriendschap, de liefde en de zelfgave van man en vrouw.

265 Synodevaders stemmend: placet - 248; non placet - 10 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO FINALIS - SYNODE 2015
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 oktober 2015
Copyrights: © 2015, LIbreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers, onder redactie van dr. L.J.M. Hendriks
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam