• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

“Wie liefde wil schenken, moet haar zelf ook krijgen. Zeker, de mens kan - zoals de Heer ons zegt - tot bron worden waaruit stromen van levend water vloeien. Vgl. Joh. 7, 37-38 Maar om zo’n bron te worden moet de mens zelf steeds weer uit de eerste, de oorspronkelijke bron drinken - bij Jezus Christus, uit wiens geopende hart de liefde van God zelf stroomt. Vgl. Joh. 19, 34 Paus Benedictus XVI, Encycliek, God is Liefde, Deus Caritas Est (25 dec 2005), 7 De behoefte om te zorgen voor de eigen persoon, elkaar innerlijk te leren kennen, beter te leven in overeenstemming met de eigen emoties en gevoelens, affectieve, kwalitatief goede relaties te zoeken moet zich openstellen voor de liefde voor een ander en het verlangen creatieve, een gevoel van verantwoordelijkheid gevende en solidaire wederkerigheid, zoals die van het gezin, op te bouwen. De uitdaging voor de Kerk is de paren te helpen in de rijping van de emotionele dimensie en de affectieve ontwikkeling door middel van de bevordering van de dialoog, de deugd en het vertrouwen in de barmhartige liefde van God. De volle inzet van toewijding die in een christelijk huwelijk wordt gevraagd, is een sterk tegengift tegen de verleiding van een individueel, op zichzelf betrokken bestaan.

265 Synodevaders stemmend: placet - 250; non placet - 7 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO FINALIS - SYNODE 2015
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 oktober 2015
Copyrights: © 2015, LIbreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers, onder redactie van dr. L.J.M. Hendriks
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam