• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Bijzondere pastorale aandacht verdient de uitwerking van het verschijnsel migratie op het gezin. Het raakt op verschillende manieren hele bevolkingen in verschillende delen van de wereld. De Kerk heeft op dit gebied een vooraanstaande rol gespeeld. De noodzaak om dit evangelische getuigenis Vgl. Mt. 25, 35 te handhaven en te ontwikkelen blijkt vandaag meer dan ooit dringend noodzakelijk. De geschiedenis van de mensheid is een geschiedenis van migranten: deze waarheid staat geschreven in het leven van de volken en de gezinnen. Ook ons geloof beklemtoont dat: wij zijn allen pelgrim. Deze overtuiging moet in ons begrip, openheid en verantwoordelijkheid wekken ten opzichte van de uitdaging van de migratie, zowel die welke met lijden wordt beleefd, als die aan welke wordt gedacht als kans voor het leven. De menselijke mobiliteit, die beantwoordt aan de natuurlijke historische beweging van de volken, kan een authentieke rijkdom blijken te zijn, zowel voor het gezin dat emigreert, als voor het land dat het opneemt. Iets anders is de gedwongen migratie van gezinnen, vrucht van omstandigheden van oorlog, vervolging, armoede, onrecht, getekend door de wederwaardigheden van een reis die vaak het leven in gevaar brengt, mensen traumatiseert en gezinnen destabiliseert. De begeleiding van migranten vereist een specifieke pastoraal die gericht is op gezinnen die migreren, maar ook op leden van gezinnen die in hun plaats van oorsprong zijn achtergebleven. Dat moet ook door middel van een specifieke pastorale zorg worden verwezenlijkt met respect voor hun cultuur, de menselijke en religieuze vorming waaruit zij voortkomen, de geestelijke rijkdom van hun riten en tradities. “Het is belangrijk niet alleen naar de migranten te kijken op basis van hun wel of niet legaal zijn, maar vooral als naar personen die, beschermd in hun waardigheid, kunnen bijdragen aan het welzijn en de vooruitgang van allen, in het bijzonder wanneer zij op verantwoorde wijze taken op zich nemen ten opzichte van degenen die hen opnemen, daarbij met erkentelijkheid het materiële en geestelijke erfgoed respecterend van het land dat hun gastvrijheid verleent, gehoorzamend aan de wetten ervan en bijdragend aan de lasten ervan”. Paus Franciscus, Boodschap, 102e Werelddag van Migranten en Vluchtelingen - 17 januari 2016, Migranten en vluchtelingen dagen ons uit. Het antwoord van het Evangelie van Barmhartigheid (12 sept 2015) Migraties blijken bijzonder dramatisch en verwoestend te zijn voor gezinnen en individuen, wanneer zij buiten de legaliteit vallen en worden ondersteund door internationale circuits van mensenhandel. Hetzelfde kan worden gezegd, wanneer zij niet begeleide vrouwen of kinderen betreffen die tot een lang verblijf in doorgangsplaatsen, in vluchtelingenkampen worden gedwongen, waar het onmogelijk is een traject van integratie te beginnen. Uiterste armoede en andere omstandigheden van desintegratie brengen gezinnen soms ertoe zelfs hun eigen kinderen te verkopen voor prostitutie of orgaanhandel.

265 Synodevaders stemmend: placet - 253; non placet - 4 -> aangenomen.

De ontmoeting met een nieuwe land en een nieuwe cultuur wordt zoveel moeilijker gemaakt, wanneer er geen omstandigheden zijn voor een authentieke opvang en acceptatie met respect voor de rechten van allen en een vreedzame en solidaire samenleving. Deze taak doet rechtstreeks een beroep op de christelijke gemeenschap: “vooral de lokale Kerk heeft de verantwoordelijkheid om de vluchtelingen opvang, solidariteit en bijstand te bieden. Zij is geroepen de eisen van het Evangelie te belichamen door zonder onderscheid deze mensen tegemoet te treden op het ogenblik van behoefte en eenzaamheid”. Paus Benedictus XVI, Audiëntie, Audiëntie op Aswoensdag 2008, "Wordt meer bewust van je Christen-zijn" (6 feb 2008), 26 Het gevoel van ontheemding, de nostalgie naar de verloren oorsprong en de moeilijkheden van integratie laten vandaag in veel contexten zien dat zij niet zijn overwonnen en onthullen ook in de tweede en derde generatie van migrerende gezinnen nieuw lijden en voeden zo verschijnselen van fundamentalisme en gewelddadige afwijzing van de kant van de cultuur die gastvrijheid verleent. Een kostbare bron voor het overwinnen van deze moeilijkheden blijkt nu juist de ontmoeting tussen gezinnen en vaak spelen in de integratieprocessen de vrouwen een sleutelrol door het delen van de ervaring van het opgroeien van hun kinderen. Ook in hun situatie van onbestendigheid geven zij in feite een getuigenis van een liefde voor het gezin dat de andere gezinnen bemoedigt het leven te ontvangen en te behoeden door de solidariteit in praktijk te brengen. Vrouwen kunnen het levend geloof in Christus dat hen heeft gesteund in de moeilijke ervaring van de migratie en erdoor is versterkt, doorgeven aan de nieuwe generaties. De vervolgingen van de Christenen, evenals die van etnische en religieuze minderheden in verschillende delen van de wereld, vooral in het Midden-Oosten, zijn een grote beproeving: niet alleen voor de Kerk, maar ook voor heel de internationale gemeenschap. Iedere inspanning moet worden ondersteund om het verblijf van christelijke gezinnen en gemeenschappen in hun land van oorsprong te begunstigen. Benedictus XVI heeft gezegd: “Een Midden-Oosten zonder of met weinig Christenen is geen Midden-Oosten meer, aangezien de Christenen met de andere gelovigen deel hebben aan de zo bijzondere identiteit van de regio”. Paus Benedictus XVI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, De Kerk in het Midden-Oosten - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode over het Midden-Oosten, Ecclesia in Medio Oriente (14 sept 2012), 31

265 Synodevaders stemmend: placet - 255; non placet - 5 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO FINALIS - SYNODE 2015
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 oktober 2015
Copyrights: © 2015, LIbreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers, onder redactie van dr. L.J.M. Hendriks
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam