• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In de culturele contexten waar de relaties broos zijn gemaakt door egoïstische stijlen van leven, wordt eenzaamheid steeds meer een wijd verbreide toestand. Vaak ondersteunt alleen het gevoel van de tegenwoordigheid van God de mensen ten overstaan van deze leegte. Het algemeen gevoel van machteloosheid ten opzichte van een drukkende maatschappelijk-economische werkelijkheid, van groeiende armoede en onzekerheid betreffende werk, verplicht steeds vaker ertoe naar werk ver van het gezin te zoeken om het te kunnen onderhouden. Deze noodzaak bepaalt een langdurige afwezigheid en scheiding, die de relaties verzwakken en de leden van het gezin van elkaar isoleren. Het is de verantwoordelijkheid van de staat op het gebied van wetgeving en werk de voorwaarden te scheppen om de toekomst van de jongeren te waarborgen en hen te helpen hun plan om een gezin te stichten te verwezenlijken. De corruptie die deze instellingen soms ondermijnt tast ten diepste het vertrouwen en de hoop aan van de nieuwe generaties, en niet alleen van hen. De negatieve gevolgen van dit wantrouwen zijn duidelijk: van de demografische crisis tot moeilijkheden met de opvoeding, van de moeite om het leven dat wordt geboren, te ontvangen tot het ervaren van de aanwezigheid van bejaarden als een last, tot aan het zich verbreiden van een affectief onbehagen dat soms uitloopt op agressiviteit en geweld.

265 Synodevaders stemmend: placet - 255; non placet - 5 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO FINALIS - SYNODE 2015
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 oktober 2015
Copyrights: © 2015, LIbreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers, onder redactie van dr. L.J.M. Hendriks
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam