• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Een gezin van gedoopten is van nature missionair en doet het eigen geloof groeien door het aan anderen, vóór alles aan de eigen kinderen, te schenken. Het feit zelf dat men de gemeenschap van het gezin beleeft, is de eerste vorm van verkondiging ervan. De evangelisatie begint inderdaad bij het gezin, waarin niet alleen het fysieke leven, maar ook het geestelijk leven wordt doorgegeven. De rol van de grootouders bij de overdracht van het geloof en de religieuze praktijken mag niet worden vergeten: zij zijn getuigen van de band tussen de generaties, behoeders van tradities van wijsheid, gebed en goed voorbeeld. Het gezin wordt zo een subject van pastoraal handelen door middel van de uitdrukkelijke verkondiging van het Evangelie en de erfenis van veel vormen van getuigenis: solidariteit jegens de armen, openstaan voor de diversiteit van de personen, bescherming van de schepping, morele en materiële solidariteit jegens andere, vooral behoeftige gezinnen, de inzet voor het bevorderen van het algemeen welzijn ook door de verandering van onrechtvaardige maatschappelijke structuren, te beginnen bij het gebied waarin het leeft, door lichamelijke en geestelijke werken van barmhartigheid te doen.

265 Synodevaders stemmend: placet - 255; non placet - 2 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO FINALIS - SYNODE 2015
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 oktober 2015
Copyrights: © 2015, LIbreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers, onder redactie van dr. L.J.M. Hendriks
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam