• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De affectieve en geestelijke kwaliteit van het gezinsleven wordt ernstig bedreigd door de toename van de conflicten, de verarming van de hulpbronnen, de migratieprocessen. Gewelddadige religieuze vervolgingen, in het bijzonder ten opzichte van christelijke gezinnen, verwoesten hele gebieden van onze planeet en veroorzaken bewegingen van een uittocht en immense golven van vluchtelingen die een grote druk uitoefenen op de vermogens van de ontvangende landen. De op deze wijze beroofde gezinnen worden zeer vaak gedwongen tot ontworteling en tot de rand van uit elkaar vallen gebracht. De trouw van de Christenen aan hun geloof, hun geduld en hun gehecht zijn aan hun land van oorsprong is in elk opzicht bewonderenswaardig. De inspanningen van alle politiek en religieus verantwoordelijken om de cultuur van de rechten van de mens te verspreiden en te beschermen zijn nog steeds onvoldoende. Men moet nog steeds de gewetensvrijheid respecteren en een harmonieuze coëxistentie tussen alle burgers, gebaseerd op burgerschap, gelijkheid en gerechtigheid, bevorderen. Het gewicht van onrechtvaardige economische en maatschappelijke politiek heeft ook in de welvarende maatschappijen een ernstige invloed op het onderhoud van de kinderen, op de zorg voor zieken en bejaarden. De alcohol-, drugs- en gokverslaving is soms een uitdrukking van deze maatschappelijke tegenstellingen en het onbehagen dat er voor het leven van de gezinnen uit voortvloeit. De opeenhoping van rijkdom in de handen van weinigen en het ontvreemden van middelen die bestemd zijn voor de ondersteuning van het gezin, doen de verarming van de gezinnen in veel streken van de wereld toenemen.

265 Synodevaders stemmend: placet - 254; non placet - 4 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO FINALIS - SYNODE 2015
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 oktober 2015
Copyrights: © 2015, LIbreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers, onder redactie van dr. L.J.M. Hendriks
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam