• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wil het christelijk gezin trouw zijn aan zijn zending, dan zal het goed moeten begrijpen waaruit deze voortkomt: het kan niet evangeliseren zonder te worden geëvangeliseerd. De zending van het gezin bevat de vruchtbare verbintenis van de echtgenoten, de opvoeding van de kinderen, het getuigenis van het sacrament, de voorbereiding van andere paren op het huwelijk en de vriendschappelijke begeleiding van de paren of gezinnen die moeilijkheden tegenkomen. Vandaar het belang van een evangeliserende en catechetische krachtsinspanning die gericht is op het innerlijk van het gezin. Wat dit betreft, dient men ervoor te zorgen de paren, moeders en vaders te waarderen als actieve subjecten van de catechese, vooral ten opzichte van de kinderen, in samenwerking met priesters, diakens, Godgewijde personen en catechisten. Deze krachtsinspanning begint vanaf de eerste serieuze deelname hieraan van het paar. De gezinscatechese is van groot nut als doeltreffende methode om de jonge ouders te vormen en hen bewust te maken van hun zending als evangelisatoren van het eigen gezin. Bovendien is het zeer belangrijk de band te onderstrepen tussen gezinservaring en christelijke initiatie. De christelijke gemeenschap moet in haar geheel de plaats worden waar gezinnen worden geboren, elkaar ontmoeten en met elkaar in dialoog treden, op weg in het geloof en trajecten delend van groei en wederzijdse uitwisseling.

265 Synodevaders stemmend: placet - 257; non placet - 2 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO FINALIS - SYNODE 2015
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 oktober 2015
Copyrights: © 2015, LIbreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers, onder redactie van dr. L.J.M. Hendriks
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam