• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In het gezin is tederheid de band die de ouders onder elkaar en dezen met hun kinderen verenigt. Tederheid wil zeggen geven met vreugde en in de ander de vreugde wekken zich bemind te voelen. Zij komt in het bijzonder tot uitdrukking in het zich met verfijnde aandacht richten op de beperkingen van de ander, in het bijzonder wanneer deze duidelijk naar voren komen. Met fijngevoeligheid en respect behandelen betekent de wonden verzorgen en weer hoop schenken, zodat men in de ander het vertrouwen weer tot leven brengt. Tederheid in de gezinsrelaties is de dagelijkse deugd die de innerlijke en relationele conflicten helpt overwinnen. Wat dit betreft, nodigt paus Franciscus ons uit na te denken: “Hebben wij de moed met tederheid de moeilijke situaties en de problemen van wie ons nabij is, op te vangen, of geven wij de voorkeur aan onpersoonlijke oplossingen die misschien wel efficiënt zijn, maar zonder de warmte van het Evangelie zijn? Hoeveel tederheid heeft de wereld tegenwoordig nodig! Geduld van God, nabijheid van God, tederheid van God”. Paus Franciscus, Homilie, Kerstmetten 2014 - Sint Pietersbasiliek, Het geduld, de nabijheid en de zachtmoedigheid van God (24 dec 2014)

265 Synodevaders stemmend: placet - 252; non placet - 4 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO FINALIS - SYNODE 2015
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 oktober 2015
Copyrights: © 2015, LIbreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers, onder redactie van dr. L.J.M. Hendriks
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam