• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Voor zeer veel gelovigen die de ervaring van een niet gelukkig huwelijk hebben gekend, is een controle van de ongeldigheid van het huwelijk een weg die kan worden begaan. De recente Motu Proprio’s Mitis Iudex Dominus Iesus en Mitis et Misericors Jesus hebben geleid tot een vereenvoudiging van de procedures voor een eventuele nietigverklaring van het huwelijk. Met deze teksten heeft de Heilige Vader ook “duidelijk” willen “maken dat de bisschop zelf in zijn Kerk, waarover hij is aangesteld als herder en hoofd, juist daardoor rechter is onder de aan hem toevertrouwde gelovigen”. Paus Franciscus, Motu Proprio, De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht, Mitis Iudex Dominus Iesus (15 aug 2015). III Het in praktijk brengen van deze documenten vormt dus een grote verantwoordelijkheid voor de diocesane ordinaris, die geroepen is enkele zaken zelf te beoordelen en in ieder geval een gemakkelijkere toegang van de gelovigen tot gerechtigheid te garanderen. Dit houdt de voorbereiding van voldoende personeel in  dat bestaat uit geestelijken en leken en zich op de eerste plaats wijdt aan deze kerkelijk dienst. Daarom zal het noodzakelijk zijn een dienst van informatie, advies en bemiddeling, verbonden met de gezinspastoraal, die ook de mensen zal kunnen opvangen met het oog op een onderzoek voorafgaand aan een huwelijksproces, gescheiden personen of paren in crisis, ter beschikking te stellen. Vgl. Paus Franciscus, Motu Proprio, De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht, Mitis Iudex Dominus Iesus (15 aug 2015), 2-3

265 Synodevaders stemmend: placet - 244; non placet - 16 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO FINALIS - SYNODE 2015
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 oktober 2015
Copyrights: © 2015, LIbreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers, onder redactie van dr. L.J.M. Hendriks
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam