• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wanneer de echtgenoten problemen ervaren in hun relatie, moeten zij kunnen rekenen op de hulp en de begeleiding van de Kerk. De ervaring laat zien dat met adequate hulp en de werking van verzoening van de genade van de Heilige Geest een groot percentage van huwelijkscrises op een bevredigende wijze wordt overwonnen. Weten te vergeven en zich vergeven voelen is een fundamentele ervaring in het gezinsleven. Vergeving tussen echtgenoten maakt het mogelijk opnieuw de waarheid van een liefde te ontdekken die voor altijd is en nooit voorbijgaat. Vgl. 1 Kor. 13, 8 Op het gebied van gezinsrelaties is de noodzaak van verzoening praktisch dagelijks aanwezig. Onbegrip dat is te wijten aan de relaties met de familie van oorsprong, een conflict tussen verschillende culturele en religieuze gewoonten, onenigheid omtrent de opvoeding van de kinderen, bezorgdheid door economische moeilijkheden, spanning die ontstaat ten gevolge van afhankelijkheid en verlies van werk. Het zijn enkele van de steeds terugkerende oorzaken van spanningen en conflicten. De moeizame kunst van de verzoening, die de ondersteuning van de genade nodig heeft, heeft behoefte aan een edelmoedige samenwerking van verwanten en vrienden en soms ook aan externe en professionele hulp. In de meest verdrietige gevallen, zoals die van echtelijke ontrouw, is een ware herstelwerkzaamheid noodzakelijk waarvoor men zich beschikbaar moet stellen. Een gewonde verbintenis kan worden hersteld: tot deze hoop moet men vanaf de voorbereiding op het huwelijk worden opgevoed. Fundamenteel is de werking van de Heilige Geest bij de zorg voor gewonde personen en gezinnen, het ontvangen van het sacrament van verzoening en de noodzaak van door ervaren bedienaren begeleide trajecten.

265 Synodevaders stemmend: placet - 253; non placet - 7 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO FINALIS - SYNODE 2015
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 oktober 2015
Copyrights: © 2015, LIbreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers, onder redactie van dr. L.J.M. Hendriks
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam