• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Gemengde huwelijken en huwelijken met een verschil in eredienst laten meer op pastoraal dan op normatief vlak aspecten zien van vruchtbare mogelijkheden en van veelvuldige kritieke punten die niet gemakkelijk zijn op te lossen, zoals de godsdienstige opvoeding van de kinderen, de deelname aan het liturgisch leven van de echtgenoot/echtgenote, het delen van de geestelijke ervaring. Om constructief de verschillen in de orde van het geloof onder ogen te zien is het noodzakelijk bijzondere aandacht te wijden aan personen die een dergelijke huwelijksverbintenis aangaan, en dat niet alleen in de periode vóór het huwelijk. Bijzondere uitdagingen gaan paren en gezinnen aan waarbij de ene partner katholiek en de ander niet-gelovig is. In deze gevallen is het noodzakelijk te getuigen van het vermogen van het Evangelie om zich te vereenzelvigen met deze situaties om de opvoeding van de kinderen tot het christelijk geloof mogelijk te maken.

265 Synodevaders stemmend: placet - 223; non placet - 36 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO FINALIS - SYNODE 2015
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 oktober 2015
Copyrights: © 2015, LIbreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers, onder redactie van dr. L.J.M. Hendriks
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam