• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De pastoraal dient duidelijk de evangelische boodschap voor te houden en de positieve elementen die in de situaties die nog niet of niet meer daaraan beantwoorden, op te pakken. In veel landen woont een stijgende aantal paren samen zonder een canoniek of een burgerlijk huwelijk. In sommige landen bestaat het traditionele huwelijk dat wordt geëngageerd tussen families en vaak in verschillende etappes wordt gevierd. In andere landen groeit integendeel het aantal van hen die na lange tijd te hebben samengewoond vragen om een viering van het huwelijk in de kerk. Voor eenvoudig samenwonen wordt vaak gekozen ten gevolge van een algemene mentaliteit die zich verzet tegen instellingen en definitieve verplichtingen, maar ook door het wachten op een bestaanszekerheid (werk en een vast salaris). Ten slotte worden in andere landen de feitelijke (de facto) verbintenissen steeds talrijker, niet alleen door het afwijzen van de waarden van het gezin en het huwelijk, maar ook door het feit dat door de maatschappelijke omstandigheden huwen wordt gevoeld als een luxe, zodat materiële ellende ertoe aanzet feitelijke verbintenissen te hebben. Al deze situaties dienen constructief onder ogen te worden gezien door te trachten deze te veranderen in een gelegenheid voor een weg naar bekering tot de volheid van het huwelijk en het gezin in het licht van het Evangelie.

265 Synodevaders stemmend: placet - 213; non placet - 47 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO FINALIS - SYNODE 2015
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 oktober 2015
Copyrights: © 2015, LIbreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers, onder redactie van dr. L.J.M. Hendriks
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam