• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In de verschillende culturen zijn relatie en toebehoren belangrijke waarden die de identiteit van het individu vormen. Het gezin biedt een persoon de mogelijkheid zich te verwezenlijken en bij te dragen aan de groei van de ander in breder maatschappelijk verband. De christelijke en kerkelijke identiteit zelf, ontvangen bij het Doopsel, bloeit in de schoonheid van het gezinsleven. In de hedendaagse maatschappij neemt men een veelheid aan uitdagingen waar die in meer of mindere mate in verscheidene delen van de wereld zichtbaar zijn. In de verschillende culturen laten niet weinig jongeren een verzet zien tegen definitieve verplichtingen betreffende affectieve relaties en zij kiezen er vaak voor met een partner samen te leven of eenvoudigweg losse relaties te hebben. De daling van het geboortecijfer is het resultaat van verschillende factoren, waaronder de industrialisering, de seksuele revolutie, de angst voor overbevolking, economische problemen, het groeien van een op anticonceptie en abortus gerichte mentaliteit. De consumptiemaatschappij kan de mensen ook afraden kinderen te krijgen al was het maar om hun vrijheid en eigen levensstijl te behouden. Sommige katholieken vinden het moeilijk om hun leven te leiden overeenkomstig de leer van de katholieke Kerk betreffende huwelijk en gezin en in deze leer de goedheid te zien van Gods scheppingsplan voor hen. In sommige delen van de wereld gaat het aantal huwelijken achteruit, terwijl uit elkaar gaan en scheiden niet zeldzaam zijn.

265 Synodevaders stemmend: placet - 248; non placet - 9 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO FINALIS - SYNODE 2015
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 oktober 2015
Copyrights: © 2015, LIbreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers, onder redactie van dr. L.J.M. Hendriks
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam