• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Een van de fundamentele uitdagingen waarvoor de gezinnen van vandaag zijn gesteld, is zeker die van de opvoeding, die nog veeleisender en complexer wordt gemaakt door de huidige culturele werkelijkheid en de grote invloed van de media. Er dient op de juiste wijze rekening te worden gehouden met de eisen en de verwachtingen van gezinnen die in staat zijn in het dagelijks leven een plaats van opgroeien, concreet en wezenlijk doorgeven van geloof, spiritualiteit en deugden te zijn die vorm geven aan het bestaan. Het oorspronkelijke gezin is vaak de schoot van een roeping tot het priesterschap en het Godgewijde leven: daarom worden de ouders ook aangespoord de Heer om de onschatbare gave van de roeping voor een van hun kinderen te vragen. Op opvoedkundig terrein dient het recht van de ouders te worden beschermd om vrij te kiezen voor het type opvoeding dat hun kinderen overeenkomstig hun overtuigingen en op redelijke en goede voorwaarden moet worden gegeven. Men moet helpen ook in de huwelijksrelatie de affectiviteit te beleven als een weg van rijping in een steeds dieper ontvangen van de ander en in een steeds vollere gave. In deze zin dient de noodzaak te worden onderstreept vormingsprogramma’s aan te bieden die het huwelijksleven voeden, en het belang van leken die een begeleiding bieden die bestaat uit een levend getuigenis. Veel hulp biedt hierbij het voorbeeld van een trouwe en diepe liefde die bestaat uit tederheid, respect, die in staat is om in de tijd te groeien en die in haar concreet openstaan voor het voortbrengen van het leven, een mysterie ervaart, dat ons overstijgt.

265 Synodevaders stemmend: placet - 258; non placet - 0 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO FINALIS - SYNODE 2015
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 oktober 2015
Copyrights: © 2015, LIbreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers, onder redactie van dr. L.J.M. Hendriks
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam