• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In de aan de gang zijnde culturele verandering worden vaak modellen gepresenteerd die in tegenstelling zijn met de christelijke visie op het gezin. Seksualiteit wordt vaak losgekoppeld van een authentiek liefdesplan. In sommige landen worden zelfs door het publiek gezag vormingsprojecten opgelegd die een inhoud presenteren die tegengesteld is aan de menselijke en christelijke visie: ten opzichte hiervan dienen vastberaden de vrijheid van de Kerk om de eigen leer te onderrichten en het recht van gewetensbezwaar van de kant van de opvoeders te worden bevestigd. Daarom kan het gezin, ook al blijft het de primaire ruimte voor de opvoeding. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de Christelijke opvoeding, Gravissimum Educationis (28 okt 1965), 3, niet de enige plaats voor de opvoeding tot seksualiteit zijn. Hiervoor is het noodzakelijk echte pastorale trajecten van ondersteuning op te zetten die zowel op het individu als op de paren zijn gericht, met een bijzondere aandacht voor de leeftijd van de pubertijd en de adolescentie, waarbij men de schoonheid van de seksualiteit in de liefde helpt te ontdekken. Het christendom verkondigt dat God de mens als man en vrouw heeft geschapen en hen heeft gezegend, opdat zij één vlees zouden vormen en het leven zouden doorgeven. Vgl. Gen. 1, 27-28 Vgl. Gen. 2, 24 Hun verschil, zij het met gelijke persoonlijke waardigheid, is het zegel van de goede schepping door God. Volgens het christelijk beginsel van lichaam en ziel, kunnen zij, evenals het biologisch geslacht (sexe) en de maatschappelijke-culturele rol van het geslacht (gender), worden onderscheiden, maar niet gescheiden.

Hier komt dus de eis naar voren van een verbreding van de thema’s van de vorming in de programma’s vóór het huwelijk, zodat deze trajecten worden van opvoeding tot het geloof en de liefde, geïntegreerd in de weg van de christelijke initiatie. In dit licht is het noodzakelijk te herinneren aan het belang van de deugden, waaronder de kuisheid, een kostbare voorwaarde voor een echte groei van de liefde tussen twee personen. Het vormingsprogramma zou de vorm moeten aannemen van een weg die gericht is op de onderscheiding van de roeping van de persoon en het paar, waarbij zorg wordt gedragen voor een betere synergie tussen de verschillende pastorale terreinen. De trajecten van voorbereiding op het huwelijk dienen ook te worden gegeven door getrouwde paren die in staat zijn de huwelijkskandidaten vóór de bruiloft en in de eerste jaren van het huwelijksleven te begeleiden en zo het dienstverlenend karakter van het huwelijk tot zijn waarde te laten komen. De pastorale waardering van de persoonlijke relaties zal een geleidelijke opening van de geesten en de harten voor de volheid van Gods plan bevorderen.

265 Synodevaders stemmend: placet - 247; non placet - 14 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO FINALIS - SYNODE 2015
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 oktober 2015
Copyrights: © 2015, LIbreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers, onder redactie van dr. L.J.M. Hendriks
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam