• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Een christelijk huwelijk kan niet worden gereduceerd tot een culturele traditie of een eenvoudige juridische overeenkomst: het is een ware roeping van God die een nauwkeurige onderscheiding, voortdurend gebed en adequate rijping vereist. Daarom zijn er vormingstrajecten nodig die de persoon en het paar begeleiden, zodat met het meedelen van de geloofsinhoud de ervaring die door de hele kerkgemeenschap wordt geboden, samengaat. De doeltreffendheid van deze hulp vereist ook dat de catechese vóór het huwelijk, die een integraal deel is van de gewone pastoraal - en soms arm aan inhoud -, wordt verbeterd. Ook de pastoraal voor de huwelijkskandidaten moet worden ingevoegd in de algemene inzet van de christelijke gemeenschap om op een adequate en overtuigende wijze de evangelische boodschap te presenteren omtrent de waardigheid van de persoon, zijn vrijheid en het respect voor zijn rechten. Men dient heel goed de drie fases voor ogen te houden waarnaar H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 66 verwijst: een verwijderde voorbereiding, die gaat via de overdracht van het geloof en de christelijke waarden binnen het eigen gezin; een meer nabije, die samenvalt met de trajecten van de catechese en de vormende ervaringen die worden beleefd binnen de christelijke gemeenschap; de onmiddellijke voorbereiding op het huwelijk als deel van een ruimere weg die wordt gekenmerkt door de dimensie van de roeping.

265 Synodevaders stemmend: placet - 257; non placet - 2 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO FINALIS - SYNODE 2015
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 oktober 2015
Copyrights: © 2015, LIbreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers, onder redactie van dr. L.J.M. Hendriks
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam