• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Kerk gaat uit van de concrete situaties van de gezinnen van vandaag, die alle barmhartigheid nodig hebben, te beginnen bij die welke het meest lijden. Met het barmhartige hart van Jezus moet de Kerk haar zwakste kinderen, getekend door een gewonde en verloren gegane liefde, begeleiden en hun vertrouwen en hoop teruggeven zoals het licht van de vuurtoren van een haven of een fakkel, gedragen te midden van de mensen om hen te verlichten die de koers zijn kwijtgeraakt of zich te midden van een storm bevinden. De barmhartigheid is “de kern van de openbaring van Jezus Christus”. Paus Franciscus, Bul, Het gelaat van de Barmhartigheid - Afkondiging van het Buitengewone Jubileum van de Barmhartigheid, Misericordiae Vultus (11 apr 2015), 25 Hierin straalt Gods soevereiniteit, waarmee Hij steeds opnieuw trouw is aan zijn wezen, dat liefde is Vgl. 1 Joh. 4, 8 en aan zijn verbond. “In zijn barmhartigheid toont God nu juist zijn almacht”. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. II-II, q. 30, art. 4 Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Editio typica tertio emendata 2002/2008, Missale Romanum (6 okt 2008). Collecte van de 24e Zondag door het Jaar De waarheid verkondigen met liefde is zelf een daad van barmhartigheid. In de bul Paus Franciscus - Bul
Misericordiae Vultus
Het gelaat van de Barmhartigheid - Afkondiging van het Buitengewone Jubileum van de Barmhartigheid
(11 april 2015)
zegt paus Franciscus: “Barmhartigheid is niet tegengesteld aan gerechtigheid, maar drukt het gedrag van God jegens de zondaar uit”. En hij vervolgt: “God wijst de gerechtigheid niet af. Hij neemt haar op en gaat haar te boven in een hoger gebeuren, waar men de liefde ervaart die ten grondslag ligt aan een ware gerechtigheid”. Paus Franciscus, Bul, Het gelaat van de Barmhartigheid - Afkondiging van het Buitengewone Jubileum van de Barmhartigheid, Misericordiae Vultus (11 apr 2015), 21 Jezus is het gelaat van de barmhartigheid van God de Vader: “Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad [...], opdat de wereld door Hem zou worden gered” (Joh. 3, 16-17).

265 Synodevaders stemmend: placet - 243; non placet - 14 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO FINALIS - SYNODE 2015
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 oktober 2015
Copyrights: © 2015, LIbreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers, onder redactie van dr. L.J.M. Hendriks
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam