• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Met innige vreugde en diepe vertroosting kijkt de Kerk naar gezinnen die trouw zijn aan het onderricht van het Evangelie, zij dankt en bemoedigt hen voor het getuigenis dat zij geven. Dankzij hen wordt de schoonheid van een onontbindbaar en voor altijd trouw huwelijk geloofwaardig gemaakt. In het gezin rijpt de eerste kerkelijke ervaring van de gemeenschap tussen personen, waarin zich door de genade het mysterie van liefde van de Heilige Drie-eenheid weerspiegelt. “Hier leert men de volharding en de vreugde in het werk, de broederliefde, de edelmoedige, zelfs herhaalde vergeving en vooral de goddelijke eredienst door het gebed en de opoffering van zijn leven”. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1657 Het evangelie van het gezin voedt ook de kiemen die nog erop wachten te rijpen, en moet de bomen verzorgen die zijn verdord en niet mogen worden verwaarloosd. Vgl. Lc. 13, 6-9 Ook al erkent de Kerk als betrouwbare lerares en zorgzame moeder dat er onder de gelovigen er geen andere huwelijksband dan de sacramentele is en dat iedere verbreking hiervan tegen de wil van God is, zij is ook  overtuigd van de broosheid van veel van haar kinderen die het zwaar hebben op de weg van het geloof. “Daarom is het noodzakelijk, zonder de waarde van het evangelisch ideaal te verminderen, met barmhartigheid en geduld de mogelijke groeifasen te begeleiden van mensen die zich van dag tot dag vormen. [...] Een kleine stap te midden van de grote menselijke beperkingen kan God aangenamer zijn dan een uiterlijk correct leven van wie zijn dagen doorbrengt zonder belangrijke moeilijkheden het hoofd te bieden. De troost en de prikkel van de heilzame liefde van God die op mysterieuze werkzaam is in iedere persoon, boven zijn gebreken en misstappen, moet ieder kunnen bereiken”. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 44 Deze waarheid en schoonheid dient te worden aangekweekt. Ten overstaan van moeilijke situaties en gewonde gezinnen dient men zich altijd een algemeen principe te herinneren: “De herders moeten weten dat zij, uit liefde voor de waarheid, verplicht zijn de situaties goed te onderscheiden”. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 84 De mate van verantwoordelijkheid is niet in alle gevallen gelijk en er kunnen factoren bestaan die het vermogen om te beslissen beperken. Daarom moet men, terwijl de leer duidelijk tot uitdrukking gebracht dient te worden, oordelen vermijden die geen rekening houden met de complexiteit van de verschillende situaties, en is het noodzakelijk te letten op de wijze waarop de mensen leven en lijden op grond van hun toestand.

265 Synodevaders stemmend: placet - 250; non placet - 11 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO FINALIS - SYNODE 2015
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 oktober 2015
Copyrights: © 2015, LIbreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers, onder redactie van dr. L.J.M. Hendriks
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam