• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het huwelijk is een “algehele levensgemeenschap die uit haar natuurlijke aard gericht is op het welzijn van de echtgenoten en op het voortbrengen en opvoeden van kinderen”. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 1055. §1 In het wederzijds ontvangen belooft het bruidspaar elkaar algehele gave, trouw en openstaan voor het leven. In geloof en met de genade van Christus erkennen zij de gaven die God hun aanbiedt, en verplichten zij zich in zijn naam ten overstaan van de Kerk. God heiligt de liefde van de echtgenoten en bevestigt de onontbindbaarheid ervan, waarbij Hij hun zijn genade aanbiedt om de trouw, de wederzijdse integratie en het openstaan voor het leven te beleven. Wij brengen God dank voor het huwelijk, omdat christelijke echtgenoten door middel van hun gemeenschap van leven en liefde het geluk leren kennen en ervaren dat God hen persoonlijk liefheeft met hartstocht en tederheid. Man en vrouw “zijn” als individu en als paar - zo heeft Paus Franciscus in herinnering gebracht - “beeld van God”. Hun verschil “is er niet omwille van de tegenstelling of onderworpenheid, maar voor de gemeenschap en de voortplanting, steeds naar het beeld van en de gelijkenis met God”. Paus Franciscus, AudiĆ«ntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 10. Mannen en vrouwen (I) (15 apr 2015), 2 Het doel van eenwording bij het huwelijk is een voortdurende oproep tot groei en verdieping van deze liefde. In hun eenheid van liefde ervaren de echtgenoten de schoonheid van het vader- en het moederschap; delen zij plannen en inspanningen, verlangens en zorgen; leren zij zorg voor elkaar en wederzijdse vergiffenis. In deze liefde vieren zij hun ogenblikken van geluk en ondersteunen zij elkaar in de moeilijkheden die er in hun levensgeschiedenis voorbijkomen.

265 Synodevaders stemmend: placet - 253; non placet - 5 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO FINALIS - SYNODE 2015
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 oktober 2015
Copyrights: © 2015, LIbreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers, onder redactie van dr. L.J.M. Hendriks
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam