• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De onherroepelijke trouw van God aan het verbond is het fundament van de onontbindbaarheid van het huwelijk. De complete en diepe liefde tussen de echtgenoten is niet alleen gebaseerd op menselijke vermogens: God ondersteunt dit verbond met de kracht van zijn Geest. De keuze die God ten opzichte van ons heeft gemaakt, weerspiegelt zich in zekere zin in de keuze van de echtgenoot en echtgenote: zoals God zijn gelofte gestand doet, ook wanneer wij falen, zo gelden de echtelijke liefde en trouw “in goede en kwade dagen”. Het huwelijk is een gave en belofte van God, die luistert naar het gebed van hen die om zijn hulp vragen. De hardheid van het hart van de mens, zijn beperkingen en zijn broosheid ten overstaan van de bekoring zijn een grote uitdaging voor het gemeenschappelijk leven. Het getuigenis van paren die trouw het huwelijk beleven, stelt de waarde van deze onlosmakelijke verbintenis in het licht en wekt het verlangen voortdurend de inzet van trouw te hernieuwen. De onontbindbaarheid beantwoordt aan het diepe verlangen naar wederzijdse en duurzame liefde dat de Schepper in het menselijk hart heeft gelegd, en het is de gave die Hijzelf ieder paar schenkt: “wat God derhalve heeft verbonden, mag een mens niet scheiden”. (Mt. 19, 6) Vgl. Mc. 10, 9 Man en vrouw ontvangen deze gave en zorgen ervoor dat hun liefde voor altijd kan zijn. Tegenover het gevoel van onze tijd en de daadwerkelijke moeilijkheden om zich voor altijd aan verplichtingen te houden is de Kerk geroepen de eisen en het levensplan van het evangelie van het gezin en het christelijk huwelijk voor te houden. “Wanneer de heilige Paulus het heeft over een nieuw leven in Christus, zegt hij dat de christenen - allen - geroepen zijn elkaar lief te hebben, zoals Christus hen heeft liefgehad, dat wil zeggen “elkaar onderdanig” (Ef. 5, 21), hetgeen betekent ten dienste van elkaar. En hier introduceert hij de analogie tussen het paar man-vrouw en Christus-Kerk. Het is duidelijk dat het een onvolmaakte analogie betreft, maar wij moeten er de geestelijke zin van begrijpen, die zeer hoog en revolutionair en tegelijkertijd eenvoudig is, binnen het bereik van iedere man en vrouw die zich toevertrouwen aan de genade van God”. Paus Franciscus, AudiĆ«ntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 13. Trouwen (II) (6 mei 2015), 3 Het is nogmaals een verkondiging die hoop geeft

265 Synodevaders stemmend: placet - 253; non placet - 6 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO FINALIS - SYNODE 2015
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 oktober 2015
Copyrights: © 2015, LIbreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers, onder redactie van dr. L.J.M. Hendriks
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam