• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De orde van de verlossing verlicht die van de schepping. Het natuurlijk huwelijk wordt daarom ten volle begrepen in het licht van zijn sacramentele vervulling: alleen door de blik op Christus te richten kent men ten diepste de waarheid over de menselijke relaties. “In werkelijkheid licht het mysterie van de mens alleen op in het mysterie van het mens geworden Woord. [...] Christus, de laatste Adam, maakt juist door de openbaring van het mysterie van de Vader en diens liefde de mens voor zichzelf duidelijk en geeft hem inzicht in zijn zeer hoge roeping”. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 22 Het blijkt bijzonder aangewezen de natuurlijke eigenschappen van het huwelijk, die het welzijn van de echtgenoten vormen (bonum coniugale), dat eenheid, openstaan voor het leven, trouw en onontbindbaarheid bevat, christocentrisch te begrijpen. In het licht van het Nieuwe Testament, volgens hetwelk alles door Christus en voor Hem is geschapen Vgl. Kol 1, 16 Vgl. Joh. 1, 1. vv. heeft het Tweede Vaticaans Concilie zijn waardering willen uitspreken voor het natuurlijk huwelijk en de positieve elementen die in andere religies en de verschillende culturen aanwezig zijn. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 16 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten, Nostra Aetate (28 okt 1965), 2, ondanks de beperkingen en ontoereikendheden. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht, Redemptoris Missio (7 dec 1990), 55 Het onderscheiden van de aanwezigheid van de “zaden van het Woord” in andere culturen Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 11 kan ook worden toegepast op de werkelijkheid van huwelijk en gezin. Naast het ware natuurlijke huwelijk zijn er positieve elementen aanwezig in de vormen van huwelijk in andere religieuze tradities. Deze vormen - die hoe dan ook zijn gebaseerd op een stabiele en ware relatie van een man en een vrouw - zijn naar onze mening gericht op het sacrament. Met de blik gericht op de menselijke wijsheid van de volken erkent de Kerk ook dit gezin als noodzakelijke en vruchtbare fundamentele cel van de menselijke samenleving.

265 Synodevaders stemmend: placet - 246; non placet - 11 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO FINALIS - SYNODE 2015
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 oktober 2015
Copyrights: © 2015, LIbreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers, onder redactie van dr. L.J.M. Hendriks
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam