• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het voorbeeld van Jezus is paradigmatisch voor de Kerk. De Zoon van God is in de wereld gekomen in een gezin. In de dertig jaar van zijn verborgen leven in Nazareth - de maatschappelijke, religieuze en culturele periferie van het Romeinse Rijk Vgl. Joh. 1, 46 - heeft Jezus in Maria en Jozef de trouw gezien die in de liefde wordt beleefd. Hij is zijn openbaar leven begonnen met het teken van Kana, gedaan bij een bruiloftsmaal. Vgl. Joh. 2, 1-11 Hij heeft het evangelie verkondigd van het huwelijk als volheid van de openbaring die het oorspronkelijke plan van God herstelt. Vgl. Mt. 19, 4-6 Hij heeft de dagelijkse ogenblikken van vriendschap gedeeld met de familie van Lazarus en zijn zussen Vgl. Lc. 10, 38 en de familie van Petrus. Vgl. Mt. 8, 14 Hij heeft geluisterd naar het geween van de ouders om hun kinderen en hen weer tot leven gebracht Vgl. Mc. 5, 41 Vgl. Lc. 7, 14-15 en zo de ware betekenis laten zien van de barmhartigheid, die het herstel van het Verbond impliceert. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de Goddelijke Barmhartigheid, Dives in Misericordia (30 nov 1980), 4 Dit komt duidelijk naar voren in de ontmoetingen met de Samaritaanse vrouw Vgl. Joh. 4, 1-30 en de echtbreekster Vgl. Joh. 8, 1-11 , waarbij tegenover de belangeloze liefde van Jezus de gewaarwording van de zonde ontwaakt. Bekering “is een ononderbroken opgave voor heel de Kerk, die ‘in haar eigen schoot zondaars omvat’ en die zich dus, ‘tezelfdertijd heilig en altijd tot zuivering geroepen onophoudelijk toelegt op boetvaardigheid en levensvernieuwing’. Dit streven naar bekering is niet zonder meer mensenwerk, maar een ontroering van ‘het vermorzelde hart’ (Ps. 51, 19) dat aangetrokken en bewogen wordt door de genade om te beantwoorden aan de barmhartige liefde van God, die ons het eerst heeft liefgehad”. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1428 God biedt, aan wie zich opent voor de werking van zijn genade, om niet zijn vergeving aan. Dat gebeurt door middel van het berouw, samen met het voornemen het leven richting te geven overeenkomstig de wil van God, een gevolg van zijn barmhartigheid, waardoor Hij ons met zich verzoent. God legt in ons hart het vermogen om de weg van de navolging van Christus te kunnen gaan. Het woord en de houding van Jezus laten duidelijk zien dat het Rijk van God de horizon is waarbinnen iedere relatie wordt bepaald. Vgl. Mt. 6, 33 Familiebanden, hoe fundamenteel ook, “zijn echter niet absoluut”. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2232 Jezus heeft op een verbijsterende wijze voor wie Hem hoorde, de familierelaties in het licht van het Rijk van God gerelativeerd. Vgl. Mc. 3, 33-35 Vgl. Lc. 14, 26 Vgl. Mt. 10, 34-37 Vgl. Mt. 19, 29 Vgl. Mt. 23, 9 Deze revolutie van affecten, die Jezus in de menselijke familie introduceert, vormt een radicale oproep tot universele broederschap. Niemand blijft uitgesloten van de nieuwe gemeenschap, verenigd in de naam van Jezus, daar allen geroepen zijn deel uit te maken van de familie van God. Jezus laat zien hoe goddelijke welwillendheid de menselijke weg begeleidt met haar genade, het versteende hart verandert met zijn barmhartigheid Vgl. Ez. 36, 26 en het richt op zijn vervulling door het Paasmysterie.

265 Synodevaders stemmend: placet - 253; non placet - 7 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO FINALIS - SYNODE 2015
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 oktober 2015
Copyrights: © 2015, LIbreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers, onder redactie van dr. L.J.M. Hendriks
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam