• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Man en vrouw zetten met hun vruchtbare en voortbrengende liefde het scheppingswerk voort en werken samen met de Schepper mee aan de heilsgeschiedenis door middel van de opeenvolging van de generaties. Vgl. Gen. 10 De werkelijkheid van het huwelijk in zijn exemplarische vorm wordt in het boek Genesis geschetst, en hiernaar verwijst ook Jezus in zijn visie op de huwelijksliefde. De man voelt zich niet compleet, omdat hij zonder hulp is die aan hem “beantwoordt”, die “tegenover hem staat” Vgl. Gen. 2, 18.20 in een dialoog op voet van gelijkheid. De vrouw neemt dus aan dezelfde werkelijkheid deel als de man, symbolisch vertegenwoordigd door de rib, ofwel hetzelfde vlees, zoals ons wordt verkondigd in het liefdeslied van de man: “eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees” (Gen. 2, 23). De twee worden zo “één vlees”. Vgl. Gen. 2, 24 Deze stichtende werkelijkheid van de huwelijkservaring wordt verheerlijkt in de formulering van het elkaar wederzijds toebehoren, aanwezig in de liefdesverklaring die wordt uitgesproken door de vrouw van het Hooglied. De formulering is een getrouwe weergave van de formulering van het verbond van God en zijn volk Vgl. Lev. 26, 12 : “mijn lief is van mij en ik ben van hem ... ik ben van mijn lief en mijn lief is van mij”. Vgl. Hoogl. 2, 16 Vgl. Hoogl. 6, 3 Veelbetekenend is vervolgens in het Hooglied de vervlechting van seksualiteit, eros en liefde, evenals de ontmoeting van lichamelijkheid met tederheid, gevoel, hartstocht, spiritualiteit en totale gave. In het bewustzijn, die er ‘s nachts kan zijn, van de afwezigheid en de ononderbroken dialoog tussen hem en haar Vgl. Hoogl. 3 blijft niettemin de zekerheid van de kracht van de liefde tegen iedere hindernis: “sterk als de dood is de liefde” (Hoogl. 8, 6). De Bijbelse profetie zal om het verbond van liefde tussen God en zijn volk te vieren niet alleen haar toevlucht nemen tot de huwelijkssymboliek Vgl. Jes. 54 , maar tot de hele ervaring van het gezin, zoals op een bijzonder intense wijze de profeet Hosea getuigt. Zijn dramatische ervaring betreffende huwelijk en gezin Vgl. Hos. 1-3 wordt een teken van de relatie tussen de Heer en Israël. De ontrouw van het volk wist de onoverwinnelijke liefde van God niet uit, die de profeet voorstelt als een vader die zijn eigen zoon leidt en tegen zich aandrukt “met teugels van liefde”. Vgl. Hos. 11, 1-4

265 Synodevaders stemmend: placet - 255; non placet - 3 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO FINALIS - SYNODE 2015
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 oktober 2015
Copyrights: © 2015, LIbreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers, onder redactie van dr. L.J.M. Hendriks
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam