• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Daar de scheppingsorde wordt bepaald door het gericht zijn op Christus, is het noodzakelijk een onderscheid te maken, zonder ze te scheiden, tussen de verschillende graden waarin God de mensheid de genade van het verbond meedeelt. Op grond van de goddelijke pedagogie, volgens welke het scheppingsplan wordt voltooid in dat van de verlossing door middel van opeenvolgende fases, is het noodzakelijk de nieuwheid van het huwelijkssacrament te begrijpen in continuïteit met het natuurlijk huwelijk van de oorsprong, gebaseerd op de scheppingsorde. In dit perspectief dient de wijze van het heilzaam handelen van God ook in het christelijk leven te worden verstaan. Daar alles is gemaakt door Christus en voor Hem Vgl. Kol. 1, 16 , “moeten” de Christenen “met blijdschap en eerbied de zaden van het Woord die daarin verborgen liggen, aan het licht brengen; tegelijkertijd moeten zij echter aandacht schenken aan het diepgaande veranderingsproces dat zich onder volken voltrekt”. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 11 De inlijving van de gelovige bij de Kerk door het Doopsel komt tot volledige vervulling met de andere christelijke initiatiesacramenten. In de huiskerk, die het gezin is, onderneemt hij het “dynamisch proces dat geleidelijk voortschrijdt met de voortgaande integratie van de gaven van God” H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 9, door middel van een voortdurende bekering tot de liefde, die redt van de zonde en volheid van leven geeft. Bij de hedendaagse uitdagingen van de maatschappij en van de cultuur richt het geloof de blik op Jezus Christus in de aanschouwing en verering van zijn gelaat. Hij heeft met liefde en tederheid gekeken naar de vrouwen en mannen die Hij heeft ontmoet, en hun stappen met waarheid, volheid en barmhartigheid begeleid in het verkondigen van de vereisten van het Rijk van God. “Telkens als wij naar de bron van de christelijke ervaring terugkeren, openen zich nieuwe wegen en niet bevroede mogelijkheden” Paus Franciscus, Toespraak, Sint Pietersplein, Tijdens de gebedswake ter voorbereiding op de Familiesynode (4 okt 2014).

265 Synodevaders stemmend: placet - 252; non placet - 6 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO FINALIS - SYNODE 2015
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 oktober 2015
Copyrights: © 2015, LIbreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers, onder redactie van dr. L.J.M. Hendriks
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam