• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De biotechnologische revolutie op het gebied van de menselijke voortplanting heeft het mogelijk gemaakt om de voortplantingsdaad te manipuleren door haar onafhankelijk te maken van de seksuele relatie tussen man en vrouw. Zo zijn menselijk leven en ouderschap te verbinden en ontbindbare werkelijkheden geworden, bij voorkeur onderworpen aan de verlangens van individuen en paren, die niet noodzakelijk heteroseksueel en regulier getrouwd hoeven te zijn. Dit verschijnsel heeft zich de laatste tijd voorgedaan als iets absoluut nieuws op het toneel van de mensheid en vindt een steeds grotere verbreiding. Dit alles heeft een diepgaande weerslag op de dynamiek van de relaties, de structuur van het maatschappelijk leven en de juridische regelingen, die ingrijpen om reeds in gang zijn de praktijken en verschillende situaties te reglementeren. In deze context voelt de Kerk de noodzaak een woord van waarheid en hoop te laten horen. Men dient uit te gaan van de overtuiging dat de mens van God komt en voortdurend in zijn aanwezigheid leeft. “Het menselijk leven is heilig, omdat het vanaf zijn begin “het scheppend handelen van God” in zich draagt en voor altijd in een bijzondere relatie blijft bestaan met de Schepper, zijn enige doel. Alleen God is Heer van het leven vanaf het begin tot het einde ervan: niemand kan in geen enkele omstandigheid voor zich het recht opeisen om direct een onschuldig menselijk wezen te verwoesten”. Congregatie voor de Geloofsleer, Over het beginnend menselijk leven en waardigheid van de voortplanting, Donum Vitae (22 feb 1987), 5 Vgl. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 53

265 Synodevaders stemmend: placet - 246; non placet - 12 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO FINALIS - SYNODE 2015
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 oktober 2015
Copyrights: © 2015, LIbreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers, onder redactie van dr. L.J.M. Hendriks
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam