• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Veel jongeren blijven het huwelijk zien als het grote verlangen in hun leven en het plannen van een eigen gezin als de verwezenlijking van hun aspiraties. Zij nemen echter concreet een andere houding ten opzichte van het huwelijk aan. Vaak worden zij ertoe gebracht het huwelijk uit te stellen door problemen van economische aard, problemen die samenhangen werk of studie. Soms ook om andere redenen, zoals de invloed van ideologieën die huwelijk en gezin onderwaarderen, de ervaring van mislukking van andere paren, die zij niet willen riskeren, de angst voor iets dat zij als te groot en heilig beschouwen, de maatschappelijke kansen en economische voordelen die uit het samenwonen voortvloeien, een puur emotionele en romantische opvatting over liefde, de angst vrijheid en autonomie te verliezen, het afwijzen van iets dat wordt gevoeld als institutioneel en bureaucratisch. De Kerk kijkt met bezorgdheid naar het wantrouwen van zoveel jongeren tegen het huwelijk en lijdt onder de haast waarmee zoveel gelovigen besluiten een einde te maken aan een huwelijksverplichting om aan een andere te beginnen. Gedoopte jongeren moeten worden aangemoedigd niet te aarzelen ten opzichte van de rijkdom die het Sacrament van het huwelijk hun plannen van liefde verschaft, sterk als zij zijn door de steun die zij krijgen van de genade van Christus en de mogelijkheid om ten volle deel te nemen aan het leven van de Kerk. Daarom is het noodzakelijk aandachtiger de diepe motieven van hun afzien ervan en hun moedeloosheid te onderscheiden. Jongeren kunnen een groter vertrouwen krijgen ten opzichte van de keuze voor een huwelijk dankzij de gezinnen die in de christelijke gemeenschap hun een betrouwbaar voorbeeld geven van een in de tijd duurzaam getuigenis.

265 Synodevaders stemmend: placet - 249; non placet - 8 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO FINALIS - SYNODE 2015
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 oktober 2015
Copyrights: © 2015, LIbreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers, onder redactie van dr. L.J.M. Hendriks
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam