• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De man bekleedt een even beslissende rol in het gezinsleven, waarbij in het bijzonder wordt verwezen naar de bescherming en ondersteuning van echtgenote en kinderen. Een voorbeeld van deze figuur is de heilige Jozef, een rechtvaardig man, die in het uur van het gevaar “opstond en in de nacht met het Kind en zijn moeder naar Egypte uitweek” (Mt. 2, 14) en hen in veiligheid bracht. Veel mannen zijn zich bewust van het belang van de eigen rol in het gezin en beleven dit met de eigenschappen die eigen zijn aan de mannelijke aard. De afwezigheid van een vader tekent het gezinsleven, de opvoeding van de kinderen en hun invoeging in de maatschappij in ernstige mate. Zijn afwezigheid kan fysiek, affectief, cognitief en geestelijk zijn. Dit gebrek berooft de kinderen van een adequaat model van vaderlijk gedrag. Het toenemen van het verschijnsel dat de vrouw buitenshuis een baan heeft, heeft geen adequate compensatie gevonden in een grotere inzet van de man in het huishouden. In de huidige context is het gevoel van de man voor de taak van de bescherming van echtgenote en kinderen tegen iedere vorm van geweld en vernedering verzwakt. “Zo moeten ook de mannen hun vrouwen liefhebben, zoals ze hun eigen lichaam liefhebben”, zegt Paulus (Ef. 5, 28); haar liefhebben zoals Christus “de Kerk heeft liefgehad: Hij heeft zich voor haar overgeleverd” (Ef. 5, 25). Maar jullie, mannen (...), begrijpen jullie dat? Jullie vrouw liefhebben, zoals Christus de Kerk liefheeft? (...) Het effect van dit radicalisme van een toewijding die van de man wordt gevraagd voor de liefde voor en de waardigheid van de vrouw, naar het voorbeeld van Christus, moet geweldig zijn geweest in de christelijke gemeenschap zelf. Dit zaad van de evangelische nieuwheid, die de oorspronkelijke wederkerigheid van toewijding en respect herstelt, is langzaam in de geschiedenis gerijpt, maar heeft uiteindelijk de overhand gekregen”. Paus Franciscus, AudiĆ«ntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 13. Trouwen (II) (6 mei 2015), 4.5

265 Synodevaders stemmend: placet - 257; non placet - 4 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO FINALIS - SYNODE 2015
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 oktober 2015
Copyrights: © 2015, LIbreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers, onder redactie van dr. L.J.M. Hendriks
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam