• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De ontmoeting met een nieuwe land en een nieuwe cultuur wordt zoveel moeilijker gemaakt, wanneer er geen omstandigheden zijn voor een authentieke opvang en acceptatie met respect voor de rechten van allen en een vreedzame en solidaire samenleving. Deze taak doet rechtstreeks een beroep op de christelijke gemeenschap: “vooral de lokale Kerk heeft de verantwoordelijkheid om de vluchtelingen opvang, solidariteit en bijstand te bieden. Zij is geroepen de eisen van het Evangelie te belichamen door zonder onderscheid deze mensen tegemoet te treden op het ogenblik van behoefte en eenzaamheid”. Paus Benedictus XVI, Audiëntie, Audiëntie op Aswoensdag 2008, "Wordt meer bewust van je Christen-zijn" (6 feb 2008), 26 Het gevoel van ontheemding, de nostalgie naar de verloren oorsprong en de moeilijkheden van integratie laten vandaag in veel contexten zien dat zij niet zijn overwonnen en onthullen ook in de tweede en derde generatie van migrerende gezinnen nieuw lijden en voeden zo verschijnselen van fundamentalisme en gewelddadige afwijzing van de kant van de cultuur die gastvrijheid verleent. Een kostbare bron voor het overwinnen van deze moeilijkheden blijkt nu juist de ontmoeting tussen gezinnen en vaak spelen in de integratieprocessen de vrouwen een sleutelrol door het delen van de ervaring van het opgroeien van hun kinderen. Ook in hun situatie van onbestendigheid geven zij in feite een getuigenis van een liefde voor het gezin dat de andere gezinnen bemoedigt het leven te ontvangen en te behoeden door de solidariteit in praktijk te brengen. Vrouwen kunnen het levend geloof in Christus dat hen heeft gesteund in de moeilijke ervaring van de migratie en erdoor is versterkt, doorgeven aan de nieuwe generaties. De vervolgingen van de Christenen, evenals die van etnische en religieuze minderheden in verschillende delen van de wereld, vooral in het Midden-Oosten, zijn een grote beproeving: niet alleen voor de Kerk, maar ook voor heel de internationale gemeenschap. Iedere inspanning moet worden ondersteund om het verblijf van christelijke gezinnen en gemeenschappen in hun land van oorsprong te begunstigen. Benedictus XVI heeft gezegd: “Een Midden-Oosten zonder of met weinig Christenen is geen Midden-Oosten meer, aangezien de Christenen met de andere gelovigen deel hebben aan de zo bijzondere identiteit van de regio”. Paus Benedictus XVI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, De Kerk in het Midden-Oosten - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode over het Midden-Oosten, Ecclesia in Medio Oriente (14 sept 2012), 31

265 Synodevaders stemmend: placet - 255; non placet - 5 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO FINALIS - SYNODE 2015
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 oktober 2015
Copyrights: © 2015, LIbreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers, onder redactie van dr. L.J.M. Hendriks
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam