• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Bijzondere pastorale aandacht verdient de uitwerking van het verschijnsel migratie op het gezin. Het raakt op verschillende manieren hele bevolkingen in verschillende delen van de wereld. De Kerk heeft op dit gebied een vooraanstaande rol gespeeld. De noodzaak om dit evangelische getuigenis Vgl. Mt. 25, 35 te handhaven en te ontwikkelen blijkt vandaag meer dan ooit dringend noodzakelijk. De geschiedenis van de mensheid is een geschiedenis van migranten: deze waarheid staat geschreven in het leven van de volken en de gezinnen. Ook ons geloof beklemtoont dat: wij zijn allen pelgrim. Deze overtuiging moet in ons begrip, openheid en verantwoordelijkheid wekken ten opzichte van de uitdaging van de migratie, zowel die welke met lijden wordt beleefd, als die aan welke wordt gedacht als kans voor het leven. De menselijke mobiliteit, die beantwoordt aan de natuurlijke historische beweging van de volken, kan een authentieke rijkdom blijken te zijn, zowel voor het gezin dat emigreert, als voor het land dat het opneemt. Iets anders is de gedwongen migratie van gezinnen, vrucht van omstandigheden van oorlog, vervolging, armoede, onrecht, getekend door de wederwaardigheden van een reis die vaak het leven in gevaar brengt, mensen traumatiseert en gezinnen destabiliseert. De begeleiding van migranten vereist een specifieke pastoraal die gericht is op gezinnen die migreren, maar ook op leden van gezinnen die in hun plaats van oorsprong zijn achtergebleven. Dat moet ook door middel van een specifieke pastorale zorg worden verwezenlijkt met respect voor hun cultuur, de menselijke en religieuze vorming waaruit zij voortkomen, de geestelijke rijkdom van hun riten en tradities. “Het is belangrijk niet alleen naar de migranten te kijken op basis van hun wel of niet legaal zijn, maar vooral als naar personen die, beschermd in hun waardigheid, kunnen bijdragen aan het welzijn en de vooruitgang van allen, in het bijzonder wanneer zij op verantwoorde wijze taken op zich nemen ten opzichte van degenen die hen opnemen, daarbij met erkentelijkheid het materiële en geestelijke erfgoed respecterend van het land dat hun gastvrijheid verleent, gehoorzamend aan de wetten ervan en bijdragend aan de lasten ervan”. Paus Franciscus, Boodschap, 102e Werelddag van Migranten en Vluchtelingen - 17 januari 2016, Migranten en vluchtelingen dagen ons uit. Het antwoord van het Evangelie van Barmhartigheid (12 sept 2015) Migraties blijken bijzonder dramatisch en verwoestend te zijn voor gezinnen en individuen, wanneer zij buiten de legaliteit vallen en worden ondersteund door internationale circuits van mensenhandel. Hetzelfde kan worden gezegd, wanneer zij niet begeleide vrouwen of kinderen betreffen die tot een lang verblijf in doorgangsplaatsen, in vluchtelingenkampen worden gedwongen, waar het onmogelijk is een traject van integratie te beginnen. Uiterste armoede en andere omstandigheden van desintegratie brengen gezinnen soms ertoe zelfs hun eigen kinderen te verkopen voor prostitutie of orgaanhandel.

265 Synodevaders stemmend: placet - 253; non placet - 4 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO FINALIS - SYNODE 2015
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 oktober 2015
Copyrights: © 2015, LIbreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers, onder redactie van dr. L.J.M. Hendriks
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam