• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Men dient in het bijzonder een blik te richten op de gezinnen met gehandicapten, waarin een handicap die het leven binnenkomt, een diepe en onverwachte uitdaging doet ontstaan en evenwicht, wensen, verwachtingen overhoop gooit. Dat bepaalt tegenstrijdige emoties en moeilijke beslissingen die moeten worden genomen en uitgewerkt, terwijl het taken, dringende noodzaken en nieuwe verantwoordelijkheden oplegt. Het beeld van het gezin en heel de levenscyclus ervan worden ten diepste verstoord. Gezinnen die met liefde de moeilijke beproeving van een gehandicapt kind aanvaarden, verdienen grote bewondering. Zij geven de Kerk en de maatschappij een kostbaar getuigenis van trouw aan de gave van het leven. Het gezin zal samen met de christelijke gemeenschap nieuwe gebaren en uitingen, vormen van begrip en identiteit kunnen ontdekken op de weg van het ontvangen van en het zorgen voor het mysterie van de broosheid. Mensen met een handicap vormen voor het gezin een gave en een gelegenheid om te groeien in liefde, wederzijdse hulp en eenheid. De Kerk, de familie van God, wil een gastvrij huis zijn voor de gezinnen met gehandicapten. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Homilie, Tijdens H. Mis b.g.v. het Jubileum voor gemeenschappen met hen die gehandicapt zijn (3 dec 2000), 3 Zij verleent haar medewerking aan de ondersteuning van hun relatie met en opvoeding in het gezin en biedt wegen van deelname aan het liturgisch leven van de gemeenschap. Voor verschillende in de steek gelaten of alleen achtergebleven gehandicapten vormen kerkelijke instellingen van opvang vaak het enige gezin. Jegens deze brengt de synode haar diepe dankbaarheid en waardering tot uiting. Dit proces van integratie blijkt moeilijker in een maatschappij waarin stigma en vooroordeel - zelfs gebaseerd op een eugenetische theorie - voortduren. Daarentegen ontdekken en vieren veel gezinnen, gemeenschappen en kerkelijke bewegingen de gaven van God, vooral hun bijzonder vermogen tot communicatie en contact, in de mensen met bijzondere behoeften. Een bijzondere belangstelling dient te worden besteed aan gehandicapten die hun ouders overleven, en aan het grotere gezin dat hen gedurende het leven heeft ondersteund. De dood van hen door wie zij zijn bemind en die zij hebben bemind, maakt hen bijzonder kwetsbaar. Het gezin dat met de blik van het geloof de aanwezigheid van gehandicapten aanvaardt, zal de hoedanigheid en de waarde van ieder leven met zijn behoeften, rechten en kansen altijd kunnen erkennen en waarborgen. Het zal in iedere fase van het leven aandringen op diensten en zorg en gezelschap en genegenheid bevorderen.

265 Synodevaders stemmend: placet - 256; non placet - 4 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO FINALIS - SYNODE 2015
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 oktober 2015
Copyrights: © 2015, LIbreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers, onder redactie van dr. L.J.M. Hendriks
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam