• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Als school van vreugde en beproevingen is het gezin de eerste en fundamentele “school voor menselijkheid”. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 52 Ondanks signalen van een crisis van het instituut van het gezin in verschillende contexten blijft het verlangen naar een gezin levend in de jongere generaties. De Kerk, ervaren in menselijkheid en trouw aan haar zending, verkondigt met overtuiging het “evangelie van het gezin”: ontvangen met de openbaring van Jezus Christus en ononderbroken onderricht door de Vaders, de meesters van de spiritualiteit en het leergezag van de Kerk. Het gezin krijgt voor de weg van de Kerk een bijzonder belang: “De liefde was zo groot dat [God] begonnen is met de mensheid op weg te gaan, dat Hij begonnen is met zijn volk op weg te gaan, totdat Hij het rijpe moment bereikte en het grootste teken van zijn liefde gaf: zijn Zoon. En waar heeft Hij zijn Zoon heen gestuurd? Naar een paleis? Naar een stad? Om een onderneming te beginnen? Hij heeft hem naar een gezin gestuurd. God is in de wereld binnengetreden in een gezin. En Hij heeft dat kunnen doen, omdat dat gezin een gezin was dat een hart had dat openstond voor de liefde, de deuren open had staan. Paus Franciscus, Toespraak, Wake tijdens de 8e Wereldgezinsdagen - Benjamin Franklin Parkway van Philadelphia (Pennsylvania, USA), Moed! Volmaakte gezinnen bestaan niet! (26 sept 2015), 5 De gezinnen van vandaag worden uitgenodigd als “missionaire leerlingen”. Vgl. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 120 In deze zin is het noodzakelijk dat het gezin weer wordt ontdekt als een onmisbaar subject voor de evangelisatie.

265 Synodevaders stemmend: placet - 257; non placet - 0 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO FINALIS - SYNODE 2015
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 oktober 2015
Copyrights: © 2015, LIbreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers, onder redactie van dr. L.J.M. Hendriks
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam