• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het weduwschap is een bijzonder moeilijke ervaring voor wie de keuze voor het huwelijk en het gezinsleven als een gave heeft beleefd. Het laat echter met de blik van het geloof verschillende mogelijkheden zien om deze op hun waarde te schatten. Op het ogenblik dat zij deze ervaring meemaken, laten sommigen zien dat zij de eigen energie met nog meer toewijding weten te richten op hun kinderen en kleinkinderen en daarbij in deze uitdrukking van liefde een nieuwe opvoedkundige zending vinden. De leegte die de overleden echtgenoot of echtgenote achterlaat, wordt in zekere zin opgevuld door de genegenheid van de familie die weduwen en weduwnaars op hun waarde schatten en hun het toestaan zo ook de kostbare herinnering aan het eigen huwelijk de bewaren. Zij die niet kunnen rekenen op de aanwezigheid van familie aan wie zij zich kunnen wijden en van wie zij genegenheid en nabijheid kunnen ontvangen, moeten door de christelijke gemeenschap met bijzondere aandacht en bereidheid worden ondersteund, vooral als zij in behoeftige omstandigheden verkeren. Weduwen en weduwnaars kunnen een nieuwe sacramentele vereniging vieren zonder iets af te doen aan de waarde van een voorafgaand huwelijk. Vgl. 1 Kor. 7, 39 Aan het begin en in de ontwikkeling van haar geschiedenis heeft de Kerk een bijzondere aandacht laten zien ten opzichte van weduwen Vgl. 1 Tim. 5, 3-16 en is zij zelfs gekomen tot het instellen van de “ordo viduarum”, die vandaag opnieuw ingesteld zou kunnen worden.

265 Synodevaders stemmend: placet - 255; non placet - 5 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO FINALIS - SYNODE 2015
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 oktober 2015
Copyrights: © 2015, LIbreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers, onder redactie van dr. L.J.M. Hendriks
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam