• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De aanwezigheid van grootouders in het gezin verdient bijzondere aandacht. Zij vormen de verbindingsschakel tussen de generaties en waarborgen een psychisch-affectief evenwicht door middel van de overdracht van tradities en gewoonten, waarden en deugden, waarin de jongeren de eigen wortels kunnen herkennen. Bovendien werken grootouders herhaaldelijk met hun kinderen mee in economische, opvoedkundige aangelegenheden en bij de overdracht van het geloof aan de kleinkinderen. Veel mensen kunnen constateren dat zij juist aan hun grootouders hun inwijding in het christelijk leven te danken hebben. Zoals het boek Jezus Sirach zegt: “Versmaad de betogen der grijsaards niet, want ook zij hebben van hun vaders geleerd: van hen zult gij begrip leren en op het juiste moment leren antwoorden” (Sir. 8, 9). Wij wensen dat in het gezin, in de opeenvolging van de generaties het geloof wordt meegedeeld en bewaard als een kostbare erfenis voor nieuwe gezinnen.

265 Synodevaders stemmend: placet - 258; non placet - 1 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO FINALIS - SYNODE 2015
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 oktober 2015
Copyrights: © 2015, LIbreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers, onder redactie van dr. L.J.M. Hendriks
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam