• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Sommige maatschappelijke en religieuze groepen bevinden zich overal aan de rand van de maatschappij: migranten, zigeuners, daklozen, vluchtelingen en asielzoekers, de onaantastbaren volgens het kastensysteem en zij die lijden aan ziekten met een maatschappelijk stigma. Ook de Heilige Familie van Nazareth heeft de bittere ervaring van marginalisering en afwijzing gekend. Vgl. Lc. 2, 7 Vgl. Mt. 2, 13-15 Het woord van Jezus over het eindoordeel is, wat dat betreft, ondubbelzinnig: “Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van Mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan” (Mt. 25, 40). Het huidige economische systeem veroorzaakt nieuwe types maatschappelijke uitsluiting, die de armen vaak onzichtbaar maken voor de ogen van de maatschappij. De heersende cultuur en de communicatiemiddelen dragen ertoe bij deze onzichtbaarheid nog erger te maken. Dat gebeurt, omdat “in dit systeem de mens, de menselijke persoon uit het middelpunt is weggehaald en vervangen door iets anders. Omdat er een afgodendienst wordt bewezen aan het geld. Omdat de onverschilligheid zich wereldwijd heeft verspreid!”. Paus Franciscus, Toespraak, Oude Synodeaula - Vaticaan, Tot een delegatie van de Internationale ontmoeting van volks bewegingen (28 okt 2014) In dit kader is de toestand van de kinderen bijzonder zorgwekkend: onschuldige slachtoffers van uitsluiting, die hen werkelijk tot “maatschappelijke wezen” maakt en hen tragisch voor het hele leven tekent. Ondanks de enorme moeilijkheden die zij ontmoeten, spannen veel arme en gemarginaliseerde gezinnen zich in om in hun dagelijks leven waardig te leven, zich toevertrouwend aan God, die niet teleurstelt en niemand in de steek laat.

265 Synodevaders stemmend: placet - 255; non placet - 5 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO FINALIS - SYNODE 2015
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 oktober 2015
Copyrights: © 2015, LIbreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers, onder redactie van dr. L.J.M. Hendriks
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam