• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wij Vaders, in synode bijeen rond Paus Franciscus, danken hem dat hij ons bijeen heeft geroepen om met hem en onder zijn leiding na te denken over de roeping en de zending van het gezin vandaag. Wij bieden hem nederig de vrucht van ons werk aan, in het bewustzijn van de beperkingen die het laat zien. Wij kunnen echter zeggen dat wij voortdurend de gezinnen met hun vreugde en verwachtingen, met hun verdriet en angsten voor ogen hebben gehad. De leerlingen van Christus weten dat “er werkelijk niets bij mensen te vinden is dat geen weerklank vindt in hun hart. Hun gemeenschap wordt immers juist gevormd door mensen die, verenigd in Christus, door de Heilige Geest worden geleid op hun tocht naar het rijk van de Vader en die de heilsboodschap hebben ontvangen die aan allen verkondigd moet worden. Daarom voelt de Kerk zich werkelijk intiem verbonden met het mensdom en zijn geschiedenis”. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 1 Wij danken de Heer voor de edelmoedige trouw waarmee zoveel christelijke gezinnen beantwoorden aan hun roeping en zending, ook ten overstaan van hindernissen, onbegrip en lijden. Naar deze gezinnen gaat de bemoediging uit van heel de Kerk, die, verenigd met haar Heer en gesteund door de werking van de Geest, weet dat zij een woord van waarheid en hoop heeft dat tot alle mensen moet worden gericht. Paus Franciscus heeft bij de viering waarmee de laatste fase van deze aan het gezin gewijde synodale weg is geopend, hieraan herinnerd: “God heeft het menselijk wezen niet geschapen om in droefheid te leven of om alleen te zijn, maar voor het geluk, om zijn weg te delen met iemand anders die hem aanvult [...]. Het is hetzelfde plan dat Jezus [...] samenvat met deze woorden: “Maar in het begin, bij de schepping, heeft God hen als man en vrouw gemaakt. Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten om zich te binden aan zijn vrouw en deze twee zullen één vlees worden” (Mc. 10, 6-8) Vgl. Gen. 1, 27 Vgl. Gen. 2, 24 God “verenigt de harten van een man en een vrouw die elkaar liefhebben, en verbindt hen in eenheid en onontbindbaarheid. Dat betekent dat het doel van het huwelijksleven niet alleen is voor altijd samen te leven, maar elkaar voor altijd lief te hebben! Jezus herstelt zo de oorspronkelijke en oorsprong gevende orde. [...] Slechts in het licht van de dwaasheid van de belangeloosheid van de Paasliefde van Jezus zal de dwaasheid van de belangeloosheid van een enige huwelijksliefde usque ad mortem begrijpelijk blijken”. Paus Franciscus, Homilie, Tijdens de H. Mis bij de opening van de 27e Bisschoppensynode - Sint Pieter, "Wanneer wij elkander beminnen, dan blijft God ins ons, en is ons de volmaakte liefde tot Hem" (1 Joh. 4, 12) (4 okt 2015), 4

265 Synodevaders stemmend: placet - 260; non placet - 0 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO FINALIS - SYNODE 2015
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 oktober 2015
Copyrights: © 2015, LIbreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers, onder redactie van dr. L.J.M. Hendriks
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam