• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

OVER DE ONTWIKKELING VAN DE VOLKEREN
Voor de Veertigdagentijd 1977

Dierbare zonen en dochters,

Veertigdagentijd! Luistert een ogenblik naar ons! De veertigdagentijd is een gunstige tijd, de 'tempus acceptabile' waarvan de liturgie spreekt, om ons voor te bereiden op het waardig vieren van het Paasmysterie. Het is ongetwijfeld een ernstige tijd, maar vruchtbaar en reeds drager van een vernieuwing als een geestelijke lente. Wij moeten ons geweten onderzoeken. Wij moeten het plichtsbesef verlevendigen en het verlangen om concreet aan de eisen van een authentiek christelijk leven te beantwoorden

Het is weldra tien jaar geleden dat onze encycliek 'H. Paus Paulus VI - Encycliek
Populorum Progressio
Over de ontwikkeling van de volken
(26 maart 1967)
' over de ontwikkeling van de volkeren als 'een angstkreet in naam van de Heer' aan de christelijke gemeenschappen werd gericht en aan alle mensen van goede wil. Vandaag, bij het begin van de liturgische tijd van de veertigdagen zouden wij deze plechtige oproep opnieuw willen doen klinken. Onze blik en ons hart van universeel herder worden immers voortdurend hevig bewogen door de ontzaglijke menigte van hen die alle samenlevingen van de wereld aan de kant van de weg laten liggen, gewond in hun lichaam en hun ziel, beroofd van hun menselijke waardigheid, zonder brood, zonder stem, zonder verdediging, alleen in hun ellende!

Wij ondervinden ongetwijfeld moeilijkheden om wat wij hebben met elkaar te delen, om bij te dragen aan het verdwijnen van de ongelijkheden van een onrechtvaardig geworden wereld. De beginselverklaringen zijn echter niet voldoende. Daarom is het nodig en heilzaam ons in herinnering te roepen, dat wij de rentmeesters van Gods gaven zijn en dat 'de boete gedurende de vastentijd niet slechts inwendig en individueel moet zijn, maar ook uitwendig en gemeenschappelijk' Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 110

Gaat de arme Lazarus tegemoet die onder honger en ellende lijdt. Maakt u tot zijn naaste, opdat hij in uw blik die van Christus herkent die hem opneemt en in uw handen de handen van de Heer die zijn gaven verdeelt. Geeft ook met edelmoedigheid gevolg aan de oproepen die vanuit uw plaatselijke kerken tot u worden gericht om de meest misdeelden te ondersteunen en deel te nemen aan de vooruitgang van de meest berooide volkeren.

Wij herinneren u aan de woorden van de Heer Jezus welke de apostel Paulus met de grootste zorg heeft bewaard om de zwakken te hulp te komen: 'Het is zaliger te geven dan te ontvangen' (Hand. 20, 35). En wij sporen u, dierbare zonen en dochters, allen aan om ook uw hart te zuiveren om de aanstaande Paasvieringen te beleven en aan de wereld de blijde boodschap van het heil te verkondigen. En wij zegenen u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 

Paus Paulus VI

Document

Naam: OVER DE ONTWIKKELING VAN DE VOLKEREN
Voor de Veertigdagentijd 1977
Soort: H. Paus Paulus VI - Boodschap
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 22 februari 1977
Copyrights: © 1977, Archief van Kerken, 32e jrg. nr. 6, p. 259-260
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam