• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Krakau verwacht ons!

Nog een paar maanden en dan ontmoeten we elkaar in Polen. Krakau, de stad van de heilige Johannes Paulus II en de heilige Faustina Kowalska, wacht op ons met open armen en harten. Ik geloof dat de Goddelijke Voorzienigheid ons naar de beslissing heeft geleid om het Jeugdjubeljaar in die stad, het thuis van die twee grote apostelen van de barmhartigheid in onze tijd, te vieren. Johannes Paulus II wist dat dit de tijd van barmhartigheid is. Aan het begin van zijn pontificaat schreef hij de encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Dives in Misericordia
Over de Goddelijke Barmhartigheid
(30 november 1980)
. In het Heilig Jaar 2000 verklaarde hij Zuster Faustina heilig en stelde het feest van de Goddelijke Barmhartigheid in, dat nu plaats vindt op de tweede zondag van Pasen. In 2002 huldigde hij persoonlijk het heiligdom van de Goddelijke Barmhartigheid in Krakau in en wijdde de wereld toe aan de Goddelijke Barmhartigheid, in het verlangen dat deze boodschap alle volkeren van de aarde zou bereiken en hun harten met hoop zou vullen. “Deze vonk moet aangestoken worden door de genade van God. Dit vuur van barmhartigheid moet aan de wereld worden doorgegeven. In de barmhartigheid van God zullen we vrede vinden en de mensheid vreugde!” H. Paus Johannes Paulus II, Homilie, Kraków-£agiewniki, Kerkwijding van het heiligdom van de Goddelijke Barmhartigheid (17 aug 2002)

Beste jonge mensen, in het heiligdom in Krakau, dat is toegewijd aan de barmhartige Jezus, waar Hij is afgebeeld in het beeld dat door het volk van God vereerd wordt, wacht Jezus op jullie. Hij heeft vertrouwen in jullie en rekent op jullie! Hij heeft ieder van jullie zoveel te zeggen… Wees niet bang Hem in de ogen te kijken, vol oneindige liefde voor jullie. Stel jezelf open voor zijn barmhartige blik, zo bereid om al jullie zonden te vergeven. Een blik van Hem kan jullie leven veranderen en de wonden in jullie ziel genezen. Zijn ogen kunnen de dorst lessen die diep in jullie harten ligt, een dorst naar liefde, naar vrede, naar vreugde en waar geluk. Kom tot Hem en weest niet bang! Kom tot Hem en zeg vanuit het diepste van jullie harten: “Jezus, ik vertrouw in U!” Laat jezelf raken door zijn onbegrensde barmhartigheid, zodat jullie op jullie beurt apostelen van barmhartigheid mogen worden door jullie handelen, woorden en gebeden in onze wereld, gewond door zelfzucht, haat en zoveel wanhoop.

Draag met jullie mee de vlam van de barmhartige liefde van Christus – zoals Sint Johannes Paulus II zei – overal in jullie dagelijks leven en naar de uiteinden van de aarde. In deze missie ben ik met jullie door mijn aanmoediging en gebed. Ik vertrouw jullie allen toe aan Maria, de Moeder van Barmhartigheid, op dit laatste stuk van de spirituele voorbereidingsreis naar de volgende WJD in Krakau. Ik zegen jullie allen vanuit mijn hart.

Uit het Vaticaan, 15 augustus 2015
Hoogfeest van Tenhemelopneming van de Heilige Maagd Maria

Document

Naam: ‘ZALIG ZIJN DE BARMHARTIGEN, WANT HUN ZAL BARMHARTIGHEID GESCHIEDEN’ (MT. 5, 7)
31e Internationale Wereld Jongeren Dag - 2016, Krakau (Polen)
Soort: Paus Franciscus - Boodschap
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 15 augustus 2015
Copyrights: © 2015, Libreria Editrice Vaticana / incaelo.blogspot.com
Werkvert. uit het Engels: Mark de Vries
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam