• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Jezus zendt leerlingen naar alle naties. Naar alle volken. In dit «alle» van tweeduizend jaar geleden, waren ook wij inbegrepen. Jezus geeft ons geen selectieve lijst van wie waardig is of niet, van wie waardig is Zijn boodschap, Zijn aanwezigheid te ontvangen of niet. Integendeel, Hij heeft het leven steeds opgenomen zoals het zich aan Hem voordeed. Met een gelaat van pijn, honger, ziekte, zonde. Met een gelaat van kwetsuren, dorst, vermoeidheid. Met een gelaat van twijfels en medelijden. Verre van een gemaquilleerd, versierd, uitgedost leven te verwachten, heeft Hij het aanvaard zoals het op Hem toekwam. Ook als het een leven was dat dikwijls misvormd, bevuild, vernield leek. Tot iedereen heeft Jezus gezegd: ga en verkondig; ga en aanvaard, in Mijn Naam, heel dat leven zoals het is en niet zoals wij zouden willen dat het is. Ga naar de kruispunten der wegen, ga ... verkondig zonder vrees, zonder vooroordeel, zonder superioriteitsgevoel, zonder purismen, tot iedereen die levensvreugde verloren heeft, verkondig de barmhartige omhelzing van de Vader. Ga naar hen die leven met de last van pijn, mislukking, het gevoel van een gebroken leven en verkondig de dwaasheid van een Vader die hen wil zalven met de olie van hoop, van heil. Ga verkondigen dat fouten, bedrieglijke illusies, niet het laatste woord hebben in het leven. Ga met de olie die wonden verzacht en het hart herstelt.

Document

Naam: DE VREUGDE VAN HET EVANGELIE ERVAART MEN ALS MEN ZICHZELF GEEFT
H. Mis, waaronder de heiligverklaring van Junipero Serra, voor de Nationale Shrijn, de basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis te Washington (DC)
Soort: Paus Franciscus - Homilie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 23 september 2015
Copyrights: © 2015, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Frans (volgens Zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam