• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Zo zien wij dat wij temidden van alles wat ons in leer en leven klaarblijkelijk nog steeds gescheiden houdt ten diepste zijn verbonden in de solidariteit van alle Adventschristenen. Wij zien verlangend uit naar eenheid, en wij spannen ons in voor de eenheid, zonder ons te laten ontmoedigen door de moeilijkheden die zich langs de weg kunnen ophopen. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 6 Tenslotte menen wij, in het jaar van de herinnering aan de geboortedag van Maarten Luther, vijf eeuwen geleden, als van verre het morgenrood te zien van de advent van een herstel van onze eenheid en gemeenschap. Deze eenheid is een vrucht van de dagelijkse vernieuwing, bekering en boete van alle Christenen in het licht van het eeuwige woord van God. Zij is tevens de beste voorbereiding voor het komen van God in onze wereld. 

Document

Naam: TIJDENS DE ONTMOETING MET DE EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE VAN ROME
Evangelisch-lutherse Christuskerk, Rome
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 11 december 1983
Copyrights: © 1984, Archief van Kerken, jrg. 39, nr. 1, p. 11-12
Alineaverdeling en -nummering op basis Duitstalige versie: redactie
Bewerkt: 22 januari 2016

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam