• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dus, ook de arbeid, zoals het feest, maakt deel uit van het plan van God Schepper. In het boek Genesis wordt het thema van de aarde als huis-tuin, toevertrouwd aan de zorg en de arbeid van de mens (Gen. 2, 8.15), voorafgegaan door een ontroerende passage: “Toen de Heer God aarde en hemel maakte, waren er op aarde nog geen wilde planten en groeide er geen enkel veldgewas want de Heer God had nog geen regen op de aarde laten vallen en er was nog geen mens om de grond te bebouwen, om het water uit de aarde omhoog te halen en de aardbodem te bevloeien” (Gen. 2, 4b-6a). Dat is geen romantisme, het is openbaring van God; en wij hebben de verantwoordelijkheid dit te verstaan en het tot in de diepte ons eigen te maken. De encycliek Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
, die een integrale ecologie voorstelt, bevat ook deze boodschap: de schoonheid van de aarde en de waardigheid van de arbeid zijn gemaakt om samen te horen. Ze gaan beide samen: de aarde wordt mooi door de arbeid van de mens. Wanneer de arbeid los komt van het verbond van God met man en vrouw, wanneer hij losraakt van hun spirituele eigenschappen, wanneer hij gijzelaar wordt van de logica van de loutere winst en de gevoelens van het leven misprijst dan besmet de vervuiling van de ziel alles: ook de lucht, het water, het gras, het voedsel. Het burgerlijk leven ontaardt en de habitat gaat stuk. De gevolgen treffen vooral de armsten en de meest arme gezinnen. De moderne organisatie van de arbeid vertoont soms een gevaarlijke trend om het gezin als een hinderpaal, een last, een passief voor de productiviteit van de arbeid te beschouwen. Maar wij stellen ons de vraag: welke productiviteit? Een voor wie? De zogenaamde “intelligente maatschappij” is ongetwijfeld rijk aan diensten en organisatie; maar staat, bij voorbeeld, vaak vijandig ten aanzien van kinderen en bejaarden.

Document

Naam: HET GEZIN - 23. ARBEID
Aula Paulus VI
Soort: Paus Franciscus - Audiëntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 augustus 2015
Copyrights: © 2015, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam