• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

GELOOF IS DE GROOTHEID EN HEILIGHEID VAN MARIA
Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming (2015) - Sint Pietersplein

Dierbare broederrs en zusters, goedendag en een mooi feest van Onze-Lieve-Vrouw.

Vandaag viert de Kerk een van de belangrijkste feesten van de heilige Maagd Maria: het feest van haar Tenhemelopneming. Aan het einde van haar aardse leven, is de Moeder van Christus met lichaam en ziel naar de hemel gegaan, naar het eeuwige leven, in de volle gemeenschap met God.

De evangeliebladzijde van deze dag (Lc 1, 39-56) toont ons Maria die, meteen nadat zij door de Heilige Geest Jezus in haar schoot heeft ontvangen, op weg gaat naar haar bejaarde nicht Elisabeth, die ook op wonderbaarlijke wijze in verwachting is van een kind. In deze ontmoeting vol van de Heilige Geest, drukt Maria haar vreugde uit door de lofzang van het Catechismus-Compendium
Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk
(28 juni 2005)
omdat zij zich bewust is geworden van de betekenis van de grote dingen die in haar leven te gebeuren staan: door haar komt de volledige verwachting van haar volk tot vervulling.

Het Evangelie toont ons echter ook het ware motief van de grootheid van Maria en van haar heiligheid: dat motief is het geloof. Inderdaad, Elisabeth begroet haar met deze woorden: “Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is” (Lc. 1, 45). Het geloof is het hart van heel het verhaal van Maria; zij is de gelovige, de grote gelovige; zij weet – zij zegt het – dat in de geschiedenis het geweld van de machtigen doorweegt, de hoogmoed van de rijken, de arrogantie van de hoogmoedigen. En toch, Maria gelooft en verkondigt dat God zijn kinderen, de nederigen en armen niet verlaat maar ze met barmhartigheid en spoed ter hulp komt door de machtigen van hun troon te stoten en de hoogmoedigen te verwarren in de intriges van hun hart. Dit is het geloof van onze Moeder, dit is het geloof van Maria!

De lofzang van Onze - Lieve- Vrouw laat ons ook de uiteindelijke betekenis bevroeden van het gebeuren met Maria: als de barmhartigheid van de Heer de motor van de geschiedenis is, dan kon “zij, die op wonderbare wijze de moeder van de Heer van het leven is, niet het bederf van de dood zien”. Prefatie voor Maria Tenhemelopneming Dit alles betreft niet alleen Maria. De grote dingen in haar voltrokken door de Almachtige, raken ons ten diepste, ze spreken ons over onze tocht door het leven, ze herinneren ons aan het einddoel dat ons wacht: het huis van de Vader. Ons leven, bekeken vanuit Maria ten hemel opgenomen, is geen ronddolen zonder zin maar een pelgrimstocht die, ondanks alle onzekerheden en lijden, een zeker einddoel heeft: het huis van onze Vader die met liefde ons verwacht. Het is mooi dit te bedenken: dat we een Vader hebben die ons met liefde verwacht en dat ook onze Moeder Maria daarboven is en ons met liefde verwacht.

Intussen, terwijl ons leven verloopt, doet God “voor het volk onderweg een teken schitteren van troost en zekere hoop”.Prefatie voor Maria Tenhemelopneming Dat teken heeft een gelaat, dat teken heeft een naam: het lichtend gelaat van de Moeder van de Heer, de heilige naam Maria, vol van genade, omdat zij geloofd heeft in het woord van de Heer: de grote gelovige! Als leden van de Kerk zijn we bestemd om in de glorie van onze Moeder te delen, want, God zij dank, geloven we ook in het offer van Christus op het kruis en, door het Doopsel, zijn we opgenomen in dat mysterie van het heil.

Vandaag bidden we allen samen tot haar, opdat zij, terwijl onze tocht op aarde verder gaat, haar barmhartige ogen op ons zou richten, ons pad verlichten, ons het einddoel wijzen en ons na deze ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van haar schoot, zou tonen. Laten we samen zeggen: O goedertieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria.

Document

Naam: GELOOF IS DE GROOTHEID EN HEILIGHEID VAN MARIA
Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming (2015) - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 15 augustus 2015
Copyrights: © 2015, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam