• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vanaf het ogenblik van de aankondiging bevond Jozef zich samen met Maria in zekere zin binnen in het mysterie dat van eeuwigheid verborgen was in Gods geest en het vlees aangenomen had: "Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond" (Joh. 1, 14). Hij woonde te midden van de mensen en het milieu waarin Hij woonde was de H. Familie van Nazareth, een van de vele gezinnen van die stad in Galilea, een van de vele gezinnen in het Land Israël. Daarin groeide Jezus op, nam Hij toe in krachten, werd Hij vervuld van wijsheid en rustte Gods genade op Hem. Vgl. Lc. 2, 40

De evangelies vatten de lange periode van het verborgen leven, waarin Jezus zich voorbereidt op zijn Messiaanse zending, in enkele woorden samen. Er is slechts een moment dat aan die verborgenheid onttrokken is en dat beschreven wordt door het evangelie van Lucas: het paasfeest in Jeruzalem, toen Jezus twaalf jaar oud was.

Samen met Maria en Jozef nam Jezus aan dat feest deel als jonge pelgrim. " Maar na afloop van die dagen bleef het kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, in Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders het wisten" (Lc. 2, 43). Na een dag bemerkten zij het en begonnen ze te zoeken "onder familieleden en bekenden":

"Pas na drie dagen vonden zij Hem in de tempel, waar Hij te midden van de leraren zat, naar wie Hij luisterde en aan wie Hij vragen stelde. Allen die Hem hoorden, waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden" (Lc. 2, 46-47).

Maria vraagt: "Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Denk toch eens met wat een pijn uw vader en ik naar u hebben gezocht" (Lc. 2, 48). Het antwoord van Jezus was dusdanig dat de twee niet begrepen "wat Hij daarmee bedoelde". Hij zei: "Wat hebt ge toch naar Mij gezocht? Wist ge dan niet, dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?" (Lc. 2, 49-50).

Jozef van wie Maria zojuist gezegd had "uw vader", hoorde dit antwoord. Inderdaad dacht en zei men dat: Jezus "was, in de opvatting der mensen, de zoon van Jozef" (Lc. 3, 23). Het antwoord van Jezus in de tempel moest niettemin in de geest van de voedstervader weer oproepen wat hij twaalf jaar eerder in een nacht gehoord had: "Jozef (...) wees niet bevreesd Maria, uw vrouw tot u te nemen; het kind in haar schoot is van de heilige Geest". Reeds van toen af wist hij dat hij hoeder was van het mysterie van God; de twaalfjarige Jezus riep precies dit mysterie op: "Ik moet in het huis van mijn Vader zijn".

Document

Naam: REDEMPTORIS CUSTOS
Over de persoon en de zending van de heilige Jozef in het leven van Christus en van de Kerk
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 15 augustus 1989
Copyrights: © 1989, Colomba / Stg. RK Voorlichting Oegstgeest
Bewerkt: 10 maart 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam