• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Deze bezorgdheid, samen met een toenemend, eerlijk zoeken naar dialoog, heeft eveneens geleid tot een troostrijke ontwikkeling van onderling begrip en initiatieven op het veelbelovende gebied van het oecumenisme.

Ons dunkt, dat het niet stoutmoedig is te denken, dat de encycliek op waardige wijze heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van die gevoeligheid en dialoog, zoals ze ook zeker de oecumenische verstandhoudingen en initiatieven heeft begunstigd, die van de vrede een verplicht en centraal thema maken van de mentaliteit en dus van de beschaving van de moderne sociale mens. Bij deze tiende verjaardag van 'H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Pacem in Terris
Vrede op aarde
(11 april 1963)
' heeft kard. Maurice Roy, aartsbisschop van Québec, in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Pauselijke commissie 'Iustitia et Pax' ons een schrijven doen toekomen, begeleid door een document, waarin hij, naast overdenkingen en ideeën, een analyse presenteert, om duidelijk aan te tonen, hoe diepgaand de encycliek heeft bijgedragen tot het toenemen in de zielen van het verlangen en zoeken naar vrede. 

Document

Naam: TIENDE VERJAARDAG VAN DE ENCYCLIEK "PACEM IN TERRIS"
Soort: H. Paus Paulus VI - Audiƫntie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 11 april 1973
Copyrights: © 1973, Archief van Kerken 28e jrg. nr. 12 p. 549-551
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam