• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Men neemt inderdaad waar, dat het moeilijk is het beeld van de heilige Maagd, dat ons uit sommige vrome boeken en traktaatjes tegemoet treedt, te plaatsen in de levensvoorwaarden van onze tijd, en met name in die van de vrouw.

Dit geldt vooreerst voor het huiselijk milieu, waarin de wetten en de ontwikkeling van de gewoonten van leven terecht de gelijkheid van de vrouw aan de man erkennen, evenals haar medeverantwoordelijkheid in de leiding van het huiselijk leven. Het geldt ook op politiek gebied, waarop de vrouw in vele landen een positie in het openbare leven en een invloed daarop heeft verworven, die gelijk zijn aan die van de man. Het geldt niet minder op sociaal terrein, waarop zij haar activiteit ontplooit in velerlei taken, terwijl zij iedere dag meer de beperkte grenzen van de huiselijke haard overschrijdt. Het geldt tenslotte ook voor de culturele sector, waarin aan de vrouw nieuwe mogelijkheden worden geboden, zowel tot wetenschappelijk onderzoek, als tot arbeid op intellectueel gebied.

Hieruit volgt bij sommigen een zekere vervreemding ten aanzien van de verering der heilige Maagd, en met name de moeilijkheid om Maria van Nazareth tot voorbeeld te nemen, omdat de gezichtseinders van haar leven - zo beweren zij – te beperkt schijnen, vergeleken bij de brede gebieden van allerlei activiteit, waarop de hedendaagse mens zich beweegt.

In verband hiermee sporen Wij de theologen en de leiders van de christelijke gemeenschappen, evenals de Christengelovigen zelf, aan om aan deze problemen de nodige aandacht te besteden. Doch intussen lijkt het Ons geschikt ook zelf een bijdrage tot oplossing ervan te leveren door enkele opmerkingen naar voren te brengen.

Document

Naam: MARIALIS CULTUS
Over de vernieuwing van de Maria-verering in liturgie en persoonlijke beleving
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 2 februari 1974
Copyrights: © 1976, R.K. Initiatief-Comité Amsterdam
Bewerkt: 4 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam