• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Heden en dage voelt men het alom reeds als een sterke behoefte van de christelijke vroomheid aan, dat in iedere vorm van eredienst Bijbelse trekken en gedachten worden verwerkt. De resultaten immers van de Bijbelstudies, het veelvuldiger en algemener gebruik van de Heilige Boeken, doch vooral het voorbeeld van de overlevering en de innerlijke stuwing van de Geest, sporen de christenen van onze tijd aan en brengen hen ertoe, de Bijbel steeds meer te benutten als hun voornaamste gebedenboek en daaraan blijvende motieven tot handelen en onovertrefbare voorbeelden te ontlenen.

De eredienst en godsvrucht ten aanzien van de heilige Maagd kan men geenszins onttrekken aan deze algemene tendens van de christelijke vroomheid Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 25; integendeel, zij moeten vooral hieruit juist nieuwe krachten en soliede steun putten. De Heilige Boeken immers, die ons op bewonderenswaardige wijze het goddelijke plan omtrent het heil van de mensen ontvouwen, zijn geheel en al doordrenkt van het mysterie van de Zaligmaker. Ook bevatten zij, vanaf het Boek van de Schepping tot aan dat van de Openbaring, ondubbelzinnige verwijzingen naar Haar, die de Moeder en de gezellin van de Zaligmaker is geweest.

Toch zouden Wij niet wensen dat deze Bijbelse inspiratie van de Maria-verering zich zou beperken tot het uitsluitend gebruiken van teksten en symbolen, die – zij het ook op oordeelkundige wijze – uit de Heilige Boeken zijn geselecteerd, want zij brengt meer mee. Zij vereist namelijk dat ook de gebedsformules en de composities, die voor de zang bestemd zijn, hun woordenschat en gedachten aan de Bijbel ontlenen. Doch zij vereist vòòr alles, dat de verering van de heilige Maagd doordenkt en vervuld is van de grote thema’s van de christelijke boodschap; want dan zullen de gelovigen van Christus bij hun verering van Haar, die de “Zetel van de wijsheid” is, op hun beurt zelf verlicht worden door het licht van het goddelijk Woord (in de Heilige Schrift) en ertoe gebracht worden om zich overeenkomstig de geboden van de mensgeworden Wijsheid te gedragen.

Document

Naam: MARIALIS CULTUS
Over de vernieuwing van de Maria-verering in liturgie en persoonlijke beleving
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 2 februari 1974
Copyrights: © 1976, R.K. Initiatief-Comité Amsterdam
Bewerkt: 4 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam