• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In de Maagd Maria heeft alles betrekking op Christus en is alles van Hem afhankelijk. Omwille van Hem immers koos God de Vader van alle eeuwigheid Maria uit als diens in alle opzichten heilige Moeder en versierde Haar met zulke rijke gaven van de Geest, als aan geen enkel ander schepsel verleend werden.

Zeer zeker heeft de ware christelijke vroomheid nooit nagelaten de nadruk te leggen op de onverbreekbaar band en de noodzakelijke eenheid van de heilige Maagd met Goddelijke Zaligmaker Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 66. Maar toch schijnt het Ons heel bijzonder in overeenstemming te zijn met de geestelijke gerichtheid van deze tijd – die immers bijna geheel beheerst wordt en gegrepen is door het ”Christus-vraagstuk” Vgl. H. Paus Paulus VI, Toespraak, In het Heiligdom toegewijd aan de H. Maagd Maria, genaamd “Nostra Signora di Bonaria” te Cagliari (24 apr 1970) – dat in iedere uiting van verering jegens de heilige Maagd Maria bijzondere nadruk wordt gelegd op het christologisch aspect daarvan.

Dit dient dan zò te gebeuren, dat die uitingen in verband gebracht worden met het raadbesluit zelf van God, waardoor zowel de oorsprong van de heilige Maagd als de Menswording van de goddelijke Wijsheid te voren werden vastgesteld. Z. Paus Pius IX, Dogmatische Bul, Dogmaverklaring van Maria, Onbevlekt Ontvangen, Ineffabilis Deus (8 dec 1854) vgl. ook V. Sardi, La solenne definizione del dogma dell’ Immacolato Concepimento di Maria Santissima, Atti e documenti ..., Roma 1904-1905, Bd. II, blz. 302

Dit zal er zonder enige twijfel toe bijdragen, dat de godsvrucht jegens de Moeder van Jezus een degelijker gestalte te geven en ze tot een krachtig hulpmiddel te maken om te komen tot “ de eenheid in geloof en de kennis van Gods Zoon, tot de volmaakte Man, tot de gehele omvang van de Volheid van Christus” (Ef. 4, 13).

Anderzijds zal deze oriëntering er ook ten zeerste toe bijdragen om de aan Christus zelf verschuldigde eredienst te doen toenemen. Immers, volgens het bestendig gevoelen van de Kerk – dat in onze dagen opnieuw met gezag werd bevestigd Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 66 - ”heeft datgene, wat tot de Dienstmaagd is gericht, betrekking op de Heer. Zo weerkaatst op de Zoon, wat aan de Moeder wordt toegekend; en evenzo kaatst de eer, die in ons dienstbetoon aan de Koningin wordt gebracht, terug op de Koning”. H. Ildefonsus van Toledo, De virginitate perpetua B.M.V.. cap. XII: PL 96, 108

Document

Naam: MARIALIS CULTUS
Over de vernieuwing van de Maria-verering in liturgie en persoonlijke beleving
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 2 februari 1974
Copyrights: © 1976, R.K. Initiatief-Comité Amsterdam
Bewerkt: 4 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam