• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Willen Wij de plaats schetsen, die de heilige Maagd Maria in de christelijke eredienst inneemt, dan moeten Wij allereerst Onze aandacht wijden aan de heilige Liturgie. Deze bezit immers, behalve rijke lering, ook onvergelijkelijke pastorale doeltreffendheid en erkende waarde als voorbeeld voor de overige vormen van eredienst.

Wij zouden weliswaar de verschillende Liturgieën uit de gebieden van Oost en West in ogenschouw willen nemen; doch gezien de doelstelling van deze Apostolische Aansporing, zullen Wij bijna uitsluitend de boeken van de Romeinse ritus onderzoeken. De reden hiervan is dat alleen deze ritus, overeenkomstig de praktische richtlijnen van het Tweede Vaticaans Concilie Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 3, op diepgaande wijze werd hervormd, ook wat betreft de teksten die de verering voor de heilige Maagd Maria tot uitdrukking brengen, zodat de genoemde ritus om deze reden onze volle aandacht en waardering verdient.

Document

Naam: MARIALIS CULTUS
Over de vernieuwing van de Maria-verering in liturgie en persoonlijke beleving
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 2 februari 1974
Copyrights: © 1976, R.K. Initiatief-Comité Amsterdam
Bewerkt: 4 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam