• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Nu Wij deze hoogfeesten nader beschouwd hebben, dienen Wij op de eerste plaats Onze aandacht te besteden aan de vieringen van die heilsgeheimen, waarin de heilige Maagd Maria ten nauwste met haar Zoon is verbonden. Tot dit soort behoort vooreerst het feest van de Geboorte der heilige Maagd Maria, op de 8ste september. Het is een geboorte "die voor heel de wereld een reden tot hoop en de dageraad van het heil was" H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). die 8 Septembris, Post Communionem.

Dan volgt in deze klasse op de 31ste mei het feest van Maria Visitatie. Op deze dag vereert de Liturgie de heilige Maagd Maria zoals Zij, haar Zoon in de schoot dragend Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). die 31 Maii, Collecta, zich naar Elisabeth begeeft, om deze liefdevol te helpen en de barmhartigheid van Gods reddende hand te bezingen Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). die 31 Maii, Collecta en Super oblata.

De gedachtenis van Maria Moeder van Smarten, op de 15de september, geeft een goede gelegenheid om ons het verhevenste en als het ware beslissende ogenblik van de heilsgeschiedenis levendig voor de geest te roepen; doch ook om "de Moeder te vereren, die medeleed met haar Zoon", terwijl Zij stond onder het kruis, waaraan Jezus omhooggeheven was Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). die 15 Septembris, Collecta.

Ook het feest van de 2de februari, dat opnieuw de naam "Bij de Opdracht des Heren" heeft gekregen, verdient onze volle aandacht, opdat wij de opvallend rijke inhoud ervan goed in ons zouden kunnen opnemen. Het is een gedachtenis van de Zoon en van de Moeder te samen. Want op die dag vieren wij het mysterie van het door Christus bewerkte heil; doch hiermee is de heilige Maagd ten nauwste verbonden geweest: als Moeder van de door smarten getroffen Dienaar van de Heer, als uitvoerster van de taak, die aan het oude Israël was toevertrouwd en als grondmodel van het nieuwe Gods volk, dat omwille van zijn geloof en zijn hoop zonder ophouden door martelingen en vervolgingen gekweld wordt Vgl. Lc. 2, 22-35 .

Document

Naam: MARIALIS CULTUS
Over de vernieuwing van de Maria-verering in liturgie en persoonlijke beleving
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 2 februari 1974
Copyrights: © 1976, R.K. Initiatief-Comité Amsterdam
Bewerkt: 4 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam