• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Op deze wijze worden de gelovigen, die de geest van de Advent uit de Liturgie op hun leven toepassen, bij het beschouwen van de onuitsprekelijke liefde, waarmee de Moedermaagd haar Zoon verwachtte Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). Praefatio de Adventu, II, uitgenodigd om Haar tot voorbeeld te nemen en zich voor te bereiden om de komende Zaligmaker tegemoet te gaan, "wakend in gebed en . . . zijn lof verkondigend" H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). Praefatio de Adventu, II.

Wij willen ook onder uw aandacht brengen, dat de Liturgie van de Advent de verwachting van de Messias en die van de glorievolle terugkeer van Christus nauw verbindt met de van bewondering vervulde gedachtenis van zijn Moeder. Hierdoor geeft de Liturgie ons een treffend voorbeeld van evenwichtigheid in de Maria-verering, een voorbeeld dat als leidraad kan gelden, om zodoende de pas af te snijden aan iedere neiging om – zoals in sommige vormen van volksdevotie gebeurt – een scheiding aan te brengen tussen de godsvrucht tot de Moeder Gods Maria en de centrale figuur, op wie die verering noodzakelijk betrokken moet zijn, namelijk Chirstus.

Om deze reden dient de Advent – zoals de liturgisten reeds hebben opgemerkt – beschouwd te worden als een tijd die bijzonder geschikt is om de verering van de Moeder Gods in praktijk te brengen. Deze noodzaak tot oriëntering op Christus en deze raad van de deskundigen onderstrepen Wij ten volle en hopen dat deze beide punten overal aanvaard en beleefd zullen worden.

Document

Naam: MARIALIS CULTUS
Over de vernieuwing van de Maria-verering in liturgie en persoonlijke beleving
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 2 februari 1974
Copyrights: © 1976, R.K. Initiatief-Comité Amsterdam
Bewerkt: 30 april 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam