• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In de Adventstijd viert de heilige Liturgie dan ook dikwijls de gedachtenis van de heilige Maagd. Vooreerst valt in die tijd het hoogfeest van de 8ste december, waarop terzelfder tijd worden herdacht: de onbevlekte Ontvangenis van de heilige Maagd en Moeder van God, de grondige voorbereiding op de komst van de Zaligmaker Vgl. Jes. 11, 1.10 en de gelukkige aanvang van de Kerk, Christus’ bruid zonder vlek of rimpel Vgl. Ef. 5, 27 Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). die 8 Decembris, Praefatio.

Doch Maria wordt vooral herdacht op de gewone dagen van de 17de tot de 24ste december; en heel bijzonder op de zondag die aan de Geboorte des Heren voorafgaat. Dan weerklinken de oude voorspellingen van de profeten over de Moedermaagd en de Messias H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). Ordo Lectionum Missae, ed. typica, MCMLXIX, blz. 8: Lecto I (Anno A: Is. 7,10-14 "Ecce Virgo concipiet"; Anno B: 2 Sam. 7,1-5.8b-11.16: "Regnum David erit usque in aeternum ante faciem Domini"; Anno C: "Mich. 5,2-5a (Hebr. 1-4a): "Ex te egredietur dominator in Israël") en laat de Liturgie de verhalen horen uit het Evangelie over de aanstaande geboorte van Christus en van zijn Voorloper H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969). Ordo Lectionum Missae, ed. typica, MCMLXIX, blz. 8: Evangelium (Anno A: Mt. 1,18-24: "Iesus nascetur de Maria, desponsata Ioseph, filio David"; Anno B: Lc. 1,26-38: "Ecce concipies in utero et paries filium"; Anno C: Lc. 1,39-45: "Unde hoc mihi ut veniat mater Domini mei ad me?").

Document

Naam: MARIALIS CULTUS
Over de vernieuwing van de Maria-verering in liturgie en persoonlijke beleving
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 2 februari 1974
Copyrights: © 1976, R.K. Initiatief-Comité Amsterdam
Bewerkt: 30 april 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam